Home > Label archieven: WW-uitkering

Label archieven: WW-uitkering

Feed abonnement
Individuele omstandigheden bij het bepalen van de billijke vergoeding: een update

Individuele omstandigheden bij het bepalen van de billijke vergoeding: een update

In juli schreef ik in dit artikel dat individuele omstandigheden meewegen bij het bepalen van de billijke vergoeding. In dat artikel gaf ik een overzicht van de eerste toepassingen van het door de Hoge Raad ontwikkelde criterium. In dit artikel zal ik een overzicht geven van de uitspraken van de ... Lees meer »

sociale zekerheid in verkiezingsprogramma’s: sprookjes ontmaskerd….

sociale zekerheid in verkiezingsprogramma’s: sprookjes ontmaskerd….

In een ver, ver verleden toen ons land gehavend maar strijdbaar tevoorschijn kwam uit een duistere periode, was daar een eenvoudige man met een Uylen-brilletje, wars van uiterlijke schijn. Men noemde hem liefkozend Vadertje Drees. Onder zijn bezielende leiding werd er gebouwd aan een nieuw Nederland. Een Nederland waarin iedereen ... Lees meer »

Premiekorting bij indienstneming jonge werknemers

Premiekorting bij indienstneming jonge werknemers

Ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid introduceert het kabinet met ingang van 1 juli 2014 een premiekorting voor werkgevers die jongeren in dienst nemen met een WW-uitkering of een bijstandsuitkering. Het doel van deze maatregel is werkgevers te stimuleren jongeren in dienst te nemen. De kortingsregeling is van tijdelijk aard en ... Lees meer »

Versnelde uitvoering en aanvullende maatregelen op sociaal akkoord

Versnelde uitvoering en aanvullende maatregelen op sociaal akkoord

Zo blijkt uit de begrotingsafspraken, die vrijdag bekend zijn gemaakt. De afspraken uit het sociaal akkoord zijn daarbij het uitgangspunt. Uit bijlage 2 (pagina 10-12) van de begrotingsafspraken blijkt dat een aantal maatregelen op korte en lange termijn ervoor dient te zorgen dat de (oploop van de) werkloosheid op korte ... Lees meer »

WW aanvragen in woonland

WW aanvragen in woonland

Grensarbeiders die werkloos worden dienen een werkloosheidsuitkering aan te vragen in het land waar zij woonachtig zijn. Deze regel is op zich niet nieuw en kwam al eerder ter sprake op deze kennispagina. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens gevestigd te Straatsburg heeft dit gisteren bevestigd. Dit ... Lees meer »

Naschrift de Wet anticumulatie Ziektewet en Werkloosheidswet

Naschrift de Wet anticumulatie Ziektewet en Werkloosheidswet

Dit artikel geldt als naschrift op het artikel “De Wet anticumulatie Ziektewet en Werkloosheidswet”. Wetsvoorstel anticumulatie Ziektewet en Werkloosheidswet Het Wetsvoorstel anticumulatie Ziektewet en Werkloosheidswet zoals ingediend in augustus 2010 door minister Donner is niet als zodanig aangenomen. De eerste aangelegenheid in dit wetsvoorstel betrof het niet verschuiven van de ... Lees meer »

Vernietigbare vaststellingsovereenkomst bij onvoldoende voorlichting door werkgever

Vernietigbare vaststellingsovereenkomst bij onvoldoende voorlichting door werkgever

Dat een handtekening van een werknemer onder een vaststellingsovereenkomst die ziet op beëindiging met wederzijds goedvinden niet altijd voldoende is, blijkt wel uit twee recente uitspraken van het Hof Arnhem en de kantonrechter Utrecht. Bij het aangaan van een vaststellingsovereenkomst is van belang dat de werkgever zich ervan vergewist dat ... Lees meer »

FVP bijdrageregeling stopt per 1 januari 2011, voortzetting pensioen na ontslag onmogelijk?

FVP bijdrageregeling stopt per 1 januari 2011, voortzetting pensioen na ontslag onmogelijk?

De Stichting Financiering Voorheffing Pensioenverzekering (Stichting FVP) stopt per 1 januari 2011 de bijdrageregeling. Hierdoor is de instroom van nieuwe gevallen vanaf die datum niet meer mogelijk. Tot en met eind 2010 is instroom mogelijk voor ontslagen werknemers van 40 jaar of ouder met een WW-aanspraak op 31 december 2010 ... Lees meer »

Terugvorderen deeltijd-WW bij werkgevers

Terugvorderen deeltijd-WW bij werkgevers

Onlangs heeft het UWV WERKbedrijf aan 306 ondernemingen een boete opgelegd wegens het onterecht ontvangen van deeltijd-WW. Uit een brief van demissionair minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijkt dat deze ondernemingen werknemers hebben ontslagen tijdens de periode van deeltijd-WW of binnen de wachtperiode van 13 weken die hierop ... Lees meer »

Naar boven scrollen