Home > Label archieven: werk en zekerheid

Label archieven: werk en zekerheid

Feed abonnement
Het Regeerakkoord: Payrolling en nulurencontracten

Het Regeerakkoord: Payrolling en nulurencontracten

Het nieuwe kabinet kondigt de nodige maatregelen aan die effect hebben op hoe organisaties hun behoefte aan flexibel personeel kunnen organiseren. Door het nieuwe kabinet wordt gezocht naar een balans tussen vast en flexibel werk. De regelgeving omtrent payrolling en nulurencontracten is in dit regeerakkoord dan ook  een punt van ... Lees meer »

Weten We Zeker dat… kleine werkgevers soms een lagere transitievergoeding mogen betalen?

Weten We Zeker dat… kleine werkgevers soms een lagere transitievergoeding mogen betalen?

De WWZ biedt aan kleine werkgevers (gemiddeld minder dan 25 werknemers) in een slechte financiele situatie de mogelijkheid om een fors lagere transitievergoeding te betalen. In artikel 24 van de Ontslagregeling staan hiervoor de voorwaarden opgesomd. Op grond van artikel 8 van de Regeling UWV Ontslagprocedure kan het UWV Werkbedrijf bij ... Lees meer »

Reparatiewet werk en zekerheid (Verzamelwet SZW 2015) ingediend bij Tweede Kamer

Reparatiewet werk en zekerheid (Verzamelwet SZW 2015) ingediend bij Tweede Kamer

Op 18 juli jl. is het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2015 ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel bevat – onder meer – de al eerder door minister Asscher van SZW aangekondigde veranderingen (reparaties) inzake de Wet werk en zekerheid. De reparaties betreffen tekstuele aanpassingen, technische verbeteringen, herstel van omissies en ... Lees meer »

Gelooft minister Asscher het zelf?

Gelooft minister Asscher het zelf?

Een trotse minister Asscher was gisteren te gast bij het radio 1 journaal. De Wet Werk en Zekerheid werd die dag door de Eerste Kamer aangenomen. De minister vertelde dat er eindelijk, na tientallen jaren van discussie, een belangrijke wijziging op het gebied van het ontslagrecht was aangenomen. Een op ... Lees meer »

De aanzegtermijn en aanzegboete in de WWZ

De aanzegtermijn en aanzegboete in de WWZ

In het wetsvoorstel voor de Wet Werk en Zekerheid wordt de aanzegtermijn en de aanzegboete geïntroduceerd met betrekking tot arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. In de voorgestelde tekst voor artikel 7:668 BW (nieuw) wordt bepaald dat de werkgever de werknemer uiterlijk een maand voordat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt schriftelijk ... Lees meer »

Naar boven scrollen