Home > Label archieven: Ontslagvergoeding

Label archieven: Ontslagvergoeding

Feed abonnement
Flex versus vast in verkiezingsprogramma’s: sprookjes ontmaskerd….

Flex versus vast in verkiezingsprogramma’s: sprookjes ontmaskerd….

Flex versus vast in verkiezingsprogramma’s: sprookjes ontmaskerd…. De vorige bijdrage over flexibele arbeid in verkiezingsprogramma’s eindigde met de grote boze wolf die het gemunt lijkt te hebben op de ondernemersvrijheid. Weliswaar verhuld als Robin Hood die opkomt voor de zogenoemde schijnzelfstandigen, maar of dat nu recht doet aan het verhaal… ... Lees meer »

Storting stamrecht 2014: update

Storting stamrecht 2014: update

De stamrechtvrijstelling geldt ook nog gedurende de eerste zes maanden van 2014, indien het ontslag aangezegd is vóór 1 januari 2014 en binnen korte termijn (uiterlijk eind juni 2014) wordt uitgevoerd. De betaling van de ontslagvergoeding, als storting op een door de werknemer bedongen stamrecht, kan in die situatie ook ... Lees meer »

Rechter niet gebonden aan WNT

Rechter niet gebonden aan WNT

De rechtbank Oost-Brabant passeert de wettelijke maxima voor de bezoldiging en ontslag­vergoeding van topbestuurders in de (semi-)publieke sector. Hij weegt de nieuwe  wettelijke normen wel in zijn algemene billijkheidsoordeel mee. Resultaat is een vergoeding van € 159.000,- ten opzichte van het wettelijke maximum van € 75.000,- bruto. Lees meer »

Hoogste bestuursrechter stelt eigen formule ontslagvergoeding vast

Hoogste bestuursrechter stelt eigen formule ontslagvergoeding vast

Ook aan ambtenaren kan een ontslagvergoeding toekomen, naast de aanspraak op WW en bovenwettelijke werkloosheidsuitkeringen. Al eerder stelde de Centrale Raad van Beroep (CRvB) vast, dat bij een verstoring van de arbeidsrelatie een ontslagvergoeding toegekend kan worden aan de ontslagen ambtenaar, indien de redenen van het ontslag in overwegende mate ... Lees meer »

Kantonrechters werken aan een nieuwe formule

Kantonrechters werken aan een nieuwe formule

Het zijn roerige tijden in het ontslagrecht sinds de lancering van het ‘Lente akkoord’, gesloten door de ‘Kunduz coalitie’. Er zijn grootste plannen gepresenteerd om de arbeidsmarkt te hervormen. De preventieve ontslagtoets verruilen voor een repressieve toets en tegelijkertijd de vergoeding drastisch verlagen. Ik lichtte de plannen al toe in ... Lees meer »

Balkenendenorm in de cultuursector

Balkenendenorm in de cultuursector

“De Balkenendenorm is heilig!” De vaststelling van (de hoogte van) salarissen van bestuurders binnen (semi) overheidsinstanties doet in de huidige samenleving vaak stof opwaaien. Een recent voorbeeld hiervan vormt de stelling van Provinciale Staten van Groningen eind maart 2012 dat het salaris van de nieuwe directeur van het Groninger Museum ... Lees meer »

Vordering herstel van de arbeidsovereenkomst na ontslag

Vordering herstel van de arbeidsovereenkomst na ontslag

Hoewel het in de praktijk zelden voorkomt, kan de werknemer na ontslag in plaats van schadevergoeding herstel van de arbeidsovereenkomst vorderen. Dit kan zowel bij een ontslag wegens dringende redenen als bij een regulier ontslag waarbij de werkgever de arbeidsovereenkomst (doorgaans na toestemming van het UWVWERKbedrijf) heeft opgezegd. Naast het ... Lees meer »

Naar boven scrollen