U bent hier: Home > Label archieven: Kennelijk onredelijk ontslag

Label archieven: Kennelijk onredelijk ontslag

Feed abonnement
Werkt de ‘hoelangwerkloos’-methode?

Werkt de ‘hoelangwerkloos’-methode?

Bij de toekenning van schadevergoeding, indien sprake is van een kennelijk onredelijke opzegging van het dienstverband, moet gekeken worden naar de verwachte schade van de werknemer. Daarnaast is van belang de mate waarin de aan werkgever en werknemer toe te rekenen omstandigheden tot de schade hebben bijgedragen. Met andere woorden, hebben zij gehandeld zoals een [...] Lees verder »

Timing is everything

Timing is everything

Het Hof Arnhem (1)  heeft op 25 september 2012 een oordeel gegeven over de kennelijke onredelijkheid van een ontslag van een werknemer. De werknemer was op 14 juli 1969 bij de werkgever in dienst getreden. Bij brief van 4 augustus 2010 had de werkgever toestemming aan UWV WERKbedrijf gevraagd de arbeidsovereenkomst met de werknemer te mogen opzeggen [...] Lees verder »

Geen nieuwe formule, wel enthousiast over www.hoelangwerkeloos.nl

Geen nieuwe formule, wel enthousiast over www.hoelangwerkeloos.nl

Er komt geen formule voor kennelijk onredelijk ontslag. Dit liet de Kring van Kantonrechters op vrijdag 2 november 2012 weten door middel van een persbericht.  De kantonrechters waren al enige tijd bezig met het opstellen van een nieuwe formule voor de kennelijk onredelijk ontslagprocedure (zie ook onze bijdrage van 22 oktober 2012), maar nu in [...] Lees verder »

Ontbinding na ontslagprocedure UWV; de deur weer op een kier?

Ontbinding na ontslagprocedure UWV; de deur weer op een kier?

Sinds het arrest van de Hoge Raad van 11 december 2009 (Van Hooff Elektra) heeft een ontbindingsverzoek van de werknemer tijdens de opzegtermijn nog enkel beperkt effect. Volgens de Hoge Raad heeft een arbeidsovereenkomst als gevolg van de opzegging nog maar een beperkte looptijd, zodat de verzochte ontbinding slechts effect kan hebben voor die beperkte [...] Lees verder »

Vordering herstel van de arbeidsovereenkomst na ontslag

Vordering herstel van de arbeidsovereenkomst na ontslag

Hoewel het in de praktijk zelden voorkomt, kan de werknemer na ontslag in plaats van schadevergoeding herstel van de arbeidsovereenkomst vorderen. Dit kan zowel bij een ontslag wegens dringende redenen als bij een regulier ontslag waarbij de werkgever de arbeidsovereenkomst (doorgaans na toestemming van het UWVWERKbedrijf) heeft opgezegd. Naast het feit dat herstel van de [...] Lees verder »

Afwijzing ontbindingsverzoek werknemer wegens lopende UWV-procedure; oprekking uitspraak Hoge Raad 11 december 2009?

Afwijzing ontbindingsverzoek werknemer wegens lopende UWV-procedure; oprekking uitspraak Hoge Raad 11 december 2009?

In de uitspraak van de Hoge Raad van 11 december 2009 is bepaald dat voor een ontbinding (verzocht door de werknemer) nadat het UWVWERKbedrijf reeds toestemming heeft verleend voor opzegging, bijzondere omstandigheden zijn vereist. Als gevolg van deze uitspraak is het voor de werknemer in beginsel niet meer mogelijk om tijdens de opzegtermijn ontbinding te [...] Lees verder »

Wederindiensttredingsvoorwaarde UWV WERKbedrijf alleen van toepassing op de bedrijfsvestiging die is gereorganiseerd

Wederindiensttredingsvoorwaarde UWV WERKbedrijf alleen van toepassing op de bedrijfsvestiging die is gereorganiseerd

Het UWV WERKbedrijf verbindt aan een ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen over het algemeen de zogenoemde wederindiensttredingsvoorwaarde. Deze voorwaarde houdt kort en goed in dat de werkgever 26 weken na de toestemming van het UWV WERKbedrijf geen andere werknemers in dienst zal nemen voor het verrichten van hetzelfde werk dat de ontslagen werknemer verricht, zonder de [...] Lees verder »

Verrassende uitspraak kennelijk onredelijk ontslag

Verrassende uitspraak kennelijk onredelijk ontslag

De afgelopen tijd is veel te doen geweest over het onderwerp kennelijk onredelijk ontslag en de hoogte van de schadevergoeding. Er is in de juridische wereld een discussie gaande over de interpretatie van de arresten van de Hoge Raad. Dat de momenteel bestaande onduidelijkheid kan leiden tot verrassende uitspraken, bewijst een uitspraak van de kantonrechter [...] Lees verder »

Nogmaals de Hoge Raad: geen kantonrechtersformule bij kennelijk onredelijk ontslag

Nogmaals de Hoge Raad: geen kantonrechtersformule bij kennelijk onredelijk ontslag

Op 12 februari 2010 heeft de Hoge Raad (LJN: BK4472), in lijn der verwachting, ook de XYZ-formule verworpen. In korte tijd heeft de Hoge Raad zich nu tweemaal zeer duidelijk uitgesproken over de wijze waarop de hoogte van de schadevergoeding bij een kennelijk onredelijk ontslag kan worden bepaald. Bij de vraag of het ontslag kennelijk onredelijk [...] Lees verder »

Geen kantonrechtersformule bij kennelijk onredelijk ontslag

Geen kantonrechtersformule bij kennelijk onredelijk ontslag

In het arrest van 27 november 2009 (LJN BJ6596) heeft de Hoge Raad een duidelijk standpunt ingenomen ten aanzien van de vraag of de kantonrechtersformule als uitgangspunt kan dienen bij kennelijk onredelijk ontslag. Op 14 oktober 2008 had het Gerechtshof Den Haag een opzienbarende uitspraak gedaan in 7 kennelijk onredelijk ontslagzaken en daarbij de kantonrechtersformule [...] Lees verder »

Nog een formule erbij: de XYZ-formule.

Nog een formule erbij: de XYZ-formule.

Begin vorige maand hebben de gerechtshoven Amsterdam, Den Bosch en Leeuwarden een (nieuwe) formule geïntroduceerd voor vergoeding bij kennelijk onredelijk ontslagprocedures. Deze formule, genaamd ‘XYZ-formule’, is gebaseerd op de oude kantonrechtersformule die vóór 1 januari 2009 bij ontbindingprocedures gold, vermenigvuldigd met 0,5. Eind vorig jaar kwam het hof Den Haag ook al met een formule [...] Lees verder »

Kantonrechterformule (-30%) uitgangspunt bij kennelijk onredelijk ontslag?

Kantonrechterformule (-30%) uitgangspunt bij kennelijk onredelijk ontslag?

 Al jarenlang wordt in de arbeidsrechtpraktijk gediscussieerd over de vraag of de kantonrechtersformule nu wel of niet als richtlijn kan dienen om de (ontslag)vergoeding vast te stellen in een kennelijk onredelijk ontslagprocedure. Het Gerechtshof Den Haag heeft op 14 oktober 2008 een opzienbarende uitspraak gedaan in zeven kennelijk onredelijk ontslagzaken. Dit Hof zal voortaan de [...] Lees verder »

Naar boven scrollen