Home > Tag Archives: Kennelijk onredelijk ontslag

Tag Archives: Kennelijk onredelijk ontslag

Feed Subscription
Vordering herstel van de arbeidsovereenkomst na ontslag

Vordering herstel van de arbeidsovereenkomst na ontslag

Hoewel het in de praktijk zelden voorkomt, kan de werknemer na ontslag in plaats van schadevergoeding herstel van de arbeidsovereenkomst vorderen. Dit kan zowel bij een ontslag wegens dringende redenen als bij een regulier ontslag waarbij de werkgever de arbeidsovereenkomst (doorgaans na toestemming van het UWVWERKbedrijf) heeft opgezegd. Naast het ... Lees meer »

Afwijzing ontbindingsverzoek werknemer wegens lopende UWV-procedure; oprekking uitspraak Hoge Raad 11 december 2009?

Afwijzing ontbindingsverzoek werknemer wegens lopende UWV-procedure; oprekking uitspraak Hoge Raad 11 december 2009?

In de uitspraak van de Hoge Raad van 11 december 2009 is bepaald dat voor een ontbinding (verzocht door de werknemer) nadat het UWVWERKbedrijf reeds toestemming heeft verleend voor opzegging, bijzondere omstandigheden zijn vereist. Als gevolg van deze uitspraak is het voor de werknemer in beginsel niet meer mogelijk om ... Lees meer »

Wederindiensttredingsvoorwaarde UWV WERKbedrijf alleen van toepassing op de bedrijfsvestiging die is gereorganiseerd

Wederindiensttredingsvoorwaarde UWV WERKbedrijf alleen van toepassing op de bedrijfsvestiging die is gereorganiseerd

Het UWV WERKbedrijf verbindt aan een ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen over het algemeen de zogenoemde wederindiensttredingsvoorwaarde. Deze voorwaarde houdt kort en goed in dat de werkgever 26 weken na de toestemming van het UWV WERKbedrijf geen andere werknemers in dienst zal nemen voor het verrichten van hetzelfde werk dat de ... Lees meer »

Verrassende uitspraak kennelijk onredelijk ontslag

Verrassende uitspraak kennelijk onredelijk ontslag

De afgelopen tijd is veel te doen geweest over het onderwerp kennelijk onredelijk ontslag en de hoogte van de schadevergoeding. Er is in de juridische wereld een discussie gaande over de interpretatie van de arresten van de Hoge Raad. Dat de momenteel bestaande onduidelijkheid kan leiden tot verrassende uitspraken, bewijst ... Lees meer »

Nog een formule erbij: de XYZ-formule.

Nog een formule erbij: de XYZ-formule.

Begin vorige maand hebben de gerechtshoven Amsterdam, Den Bosch en Leeuwarden een (nieuwe) formule geïntroduceerd voor vergoeding bij kennelijk onredelijk ontslagprocedures. Deze formule, genaamd ‘XYZ-formule’, is gebaseerd op de oude kantonrechtersformule die vóór 1 januari 2009 bij ontbindingprocedures gold, vermenigvuldigd met 0,5. Eind vorig jaar kwam het hof Den Haag ... Lees meer »

Kantonrechterformule (-30%) uitgangspunt bij kennelijk onredelijk ontslag?

Kantonrechterformule (-30%) uitgangspunt bij kennelijk onredelijk ontslag?

 Al jarenlang wordt in de arbeidsrechtpraktijk gediscussieerd over de vraag of de kantonrechtersformule nu wel of niet als richtlijn kan dienen om de (ontslag)vergoeding vast te stellen in een kennelijk onredelijk ontslagprocedure. Het Gerechtshof Den Haag heeft op 14 oktober 2008 een opzienbarende uitspraak gedaan in zeven kennelijk onredelijk ontslagzaken. ... Lees meer »

Scroll To Top