Home > Label archieven: Kantonrechter

Label archieven: Kantonrechter

Feed abonnement
Maximum ontslagvergoeding WNT

Maximum ontslagvergoeding WNT

Met de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (WNT) is het niet langer mogelijk om aan een onder het toepassingsbereik van de WNT vallende functionaris een hogere vergoeding toe te kennen dan € 75.000,– bruto. In de praktijk wordt geworsteld met deze beperking. Zo ook de ... Lees meer »

Naar boven scrollen