Nieuwe vakantiewetgeving maakt wijziging verlofregistratie noodzakelijk

Nieuwe vakantiewetgeving maakt wijziging verlofregistratie noodzakelijk

Op dinsdag 17 mei 2011 zal de Eerste Kamer het wetsvoorstel dat voorziet in invoering van een vervaltermijn voor minimum vakantiedagen plenair behandelen. Op grond van ditzelfde wetsvoorstel krijgen werknemers die langdurig ziek zijn, vanaf 1 januari 2012 recht op hetzelfde aantal vakantiedagen als niet-zieke werknemers. Als de Eerste Kamer ... Lees meer »

Arbeidsmarkt moet flexibeler

Arbeidsmarkt moet flexibeler

“De arbeidsmarkt moet flexibeler” is een veel gehoorde uitspraak die bij tijd en wijle de pers haalt. Op 5 mei 2011 stelt de bestuursvoorzitter van oliemaatschappij Shell, Peter Voser, dat de Nederlandse arbeidsmarkt flexibeler zou moeten worden om aantrekkelijk te blijven voor internationale bedrijven. Dit zou onder meer een soepeler ... Lees meer »

Toekenning van vergoeding van € 2.500,00 aan 76-jarige werkneemster na ontbinding

Toekenning van vergoeding van € 2.500,00 aan 76-jarige werkneemster na ontbinding

Op 30 maart 2011 heeft de kantonrechter te Haarlem de arbeidsovereenkomst tussen een werkgever en een 76-jarige werkneemster ontbonden met toekenning aan de werkneemster van een vergoeding van € 2.500,00. Tussen de werkgever en de werkneemster was sprake van een verstoorde arbeidsrelatie. De kantonrechter oordeelde dat de structurele fricties tussen ... Lees meer »

Wederindiensttredingsvoorwaarde UWV WERKbedrijf alleen van toepassing op de bedrijfsvestiging die is gereorganiseerd

Wederindiensttredingsvoorwaarde UWV WERKbedrijf alleen van toepassing op de bedrijfsvestiging die is gereorganiseerd

Het UWV WERKbedrijf verbindt aan een ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen over het algemeen de zogenoemde wederindiensttredingsvoorwaarde. Deze voorwaarde houdt kort en goed in dat de werkgever 26 weken na de toestemming van het UWV WERKbedrijf geen andere werknemers in dienst zal nemen voor het verrichten van hetzelfde werk dat de ... Lees meer »

Volledigheid bij formulering studiekostenbeding noodzakelijk

Volledigheid bij formulering studiekostenbeding noodzakelijk

Een studiekostenbeding wordt veelvuldig in arbeidsovereenkomsten of studieovereenkomsten overeengekomen. Een studiekostenbeding is een beding waarin wordt overeengekomen dat een werknemer bij het verlaten van organisatie van de werkgever binnen een bepaalde termijn na aanvang of het einde van de opleiding (een deel van) de studiekosten moet terug betalen. Meestal heeft ... Lees meer »

Situatie rond wijziging van pensioen dat is ondergebracht bij ondernemingspensioenfonds ontrafeld

Situatie rond wijziging van pensioen dat is ondergebracht bij ondernemingspensioenfonds ontrafeld

In het Nederlands Juristenblad is deze week (NJB, 14) een wetenschappelijk hoofdartikel van Frédérique Hoppers en Henk Hoving geplaatst. Het artikel heeft de titel “Pensioenwet ingehaald door de praktijk”, met als ondertitel “Knelpunten wijziging arbeidsvoorwaarde pensioen bij ondernemingspensioenfondsen”. Wijziging van de arbeidsvoorwaarde pensioen is een actueel onderwerp. Inmiddels heeft een ... Lees meer »

Dirkzwager advocaten & notarissen verkozen tot ‘Beste en meest innovatieve kennisdeler’

Dirkzwager advocaten & notarissen verkozen tot ‘Beste en meest innovatieve kennisdeler’

Dirkzwager advocaten & notarissen werd afgelopen vrijdag 24 maart tijdens de uitreiking van de SDU- prijs in Amsterdam door een vooraanstaande jury verkozen tot de beste en meest innovatieve kennisdeler van 2011. De prijs werd uitgereikt aan bestuursvoorzitter Karen Verkerk. Volgens de jury was de kwaliteit van de inzendingen zeer ... Lees meer »

Naar boven scrollen