Sociaal Plan, gouden handdruk en RVU

Sociaal Plan, gouden handdruk en RVU

Bij een reorganisatie is vaak sprake van een Sociaal Plan tussen de werkgever en de vakbonden. In geval van boventalligheid en geen beschikbaarheid van andere passende arbeid volgt ontslag voor de betreffende werknemers. Sommige Sociale Plannen bieden de mogelijkheid dat een werknemer die niet op de ontslaglijst staat, vrijwillig kiest ... Lees meer »

Zzp’ers opgelet: verplichte deelname bedrijfstakpensioenfonds!

Zzp’ers opgelet: verplichte deelname bedrijfstakpensioenfonds!

De sociale partners in een bedrijfstak kunnen, indien sprake is van een verplichte deelname in een bedrijfstakpensioenfonds, bepalen dat naast werknemers ook andere personen aan een verplicht gestelde pensioenregeling van een fonds moeten deelnemen. De verplichte deelneming kan hierdoor ook betrekking hebben op zelfstandigen. In dat geval moet de zelfstandige ... Lees meer »

Onderzoeks- en informatieplicht bij beëindiging met wederzijds goedvinden

Onderzoeks- en informatieplicht bij beëindiging met wederzijds goedvinden

Dat een handtekening van de werknemer onder een vaststellingsovereenkomst geen garantie biedt voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst, is inmiddels bekend en onlangs (opnieuw) bevestigd door het Hof Leeuwarden. Van belang is dat de werkgever zich ervan vergewist dat de werknemer beseft dat hij instemt met beëindiging van zijn dienstverband én ... Lees meer »

Koningin Beatrix op 75-jarige leeftijd met pensioen: kunnen wij dat ook doen?!

Koningin Beatrix op 75-jarige leeftijd met pensioen: kunnen wij dat ook doen?!

Het zal niemand ontgaan zijn. Koningin Beatrix doet afstand van de troon ten gunste van haar zoon kroonprins Willem-Alexander. De media schetsen een beeld van een hardwerkende koningin die zich vol toewijding heeft ingezet voor de Nederlandse maatschappij. En dat tot zo’n respectabele leeftijd, 75 jaar.  De troonsafstand vindt plaats ... Lees meer »

Oeps, één dag te laat

Oeps, één dag te laat

De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is niet meer weg te denken in ons arbeidsrechtelijk bestel. Het merendeel van de werknemers krijgt bij aanvang van het dienstverband eerst één (of meerdere) arbeidsovereenkomst(en) voor bepaalde tijd aangeboden alvorens een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt verstrekt. Kenmerkend voor de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd ... Lees meer »

Bevriezen van loon en winstdeling bij inkomen > € 2.500,- toegestaan

Bevriezen van loon en winstdeling bij inkomen > € 2.500,- toegestaan

Het gerechtshof Amsterdam heeft in een recente uitspraak bepaald dat het bevriezen van loon en het niet uitkeren van winstdelingen vanaf een inkomen van € 2.500,– bruto geen ongelijke behandeling oplevert en evenmin in strijd is met goed werkgeverschap (art.7:611 BW). Het feit dat bij de werkgever als onderdeel van ... Lees meer »

Verhoging fiscale pensioenrichtleeftijd: wat betekent dit voor pensioenleeftijd in pensioenreglement?

Verhoging fiscale pensioenrichtleeftijd: wat betekent dit voor pensioenleeftijd in pensioenreglement?

In mijn bijdrage van 27 juli 2012 over verhoging van de AOW-leeftijd (per 1 januari 2013) en van de fiscale pensioenrichtleeftijd naar 67 jaar (per 1 januari 2014) merk ik op dat sociale partners aan zet zijn om de pensioenregeling aan te passen. Verhoging van de pensioenrichtleeftijd roept de vraag ... Lees meer »

Pensioenkorting: wie betaalt de rekening?

Pensioenkorting: wie betaalt de rekening?

Korting van pensioenaanspraken en -rechten door pensioenfondsen beheerst de kranten momenteel. Door zowel de lage rekenrente als de financiële en economische crisis zijn de dekkingsgraden van de pensioenfondsen gestaag gedaald. Daarnaast is de toegenomen en nog steeds toenemende levensverwachting een boosdoener. Per 1 april 2012 hebben vijf pensioenfondsen al kortingen ... Lees meer »

Naar boven scrollen