WWZ: Uitstel tot 1 januari 2015

WWZ: Uitstel tot 1 januari 2015

Afgelopen dinsdag (3 juni) heeft de plenaire behandeling van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) plaatsgevonden in de Eerste Kamer. Uit het ongecorrigeerde stenogram van de vergadering blijkt dat de beoogde inwerkingtredingsdatum van een aantal belangrijke wijzigingen is opgeschoven van 1 juli 2014 naar 1 januari 2015. Lees meer »

Nieuwe training OR en pensioen: inzicht in vooruitzicht!

Nieuwe training OR en pensioen: inzicht in vooruitzicht!

Bent u OR-lid of personeelsvertegenwoordiger in uw onderneming en heeft uw bedrijf een pensioenregeling? Er is weer een nieuwe datum vastgelegd voor een zeer informatieve training van Dirkzwager in samenwerking met GITP, ditmaal wordt de training verzorgd op 18 juni 2014. De medewerkers van uw bedrijf vertrouwen erop dat hun ... Lees meer »

Geen aansprakelijkheid voor letsel gehandicapte werknemer

Geen aansprakelijkheid voor letsel gehandicapte werknemer

Het Gerechtshof Amsterdam heeft zich onlangs gebogen over een zaak met een tragische uitkomst (11 februari 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:1589). Het betrof een werknemer die lijdt aan een spastische tetraparese en werkzaam was voor het leer-werkbedrijf Op/Maat. De werknemer was in maart 2011 aan het werk met een collega met wie hij ... Lees meer »

Wet Werk en Zekerheid: geen concurrentiebeding bij arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd?

Wet Werk en Zekerheid: geen concurrentiebeding bij arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd?

Uitgangspunt in het (gewijzigde) wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid  is dat bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd geen concurrentiebeding mag worden opgenomen, althans de mogelijkheid daartoe wordt sterk beperkt. De wetgever wil op deze manier het dubbele nadeel voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd beperken, zo blijkt uit ... Lees meer »

WWZ: de antwoorden van de regering

WWZ: de antwoorden van de regering

De regering heeft op 1 mei jl. de vragen van de Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de VAAN (Vereniging arbeidsrecht advocaten Nederland) beantwoord middels de memorie van antwoord. Op de vragen zoals aangehaald in het artikel ‘WWZ: de vragen van de Eerste Kamer’ heeft de regering de ... Lees meer »

Kabinet pakt schijnzelfstandigheid verder aan

Kabinet pakt schijnzelfstandigheid verder aan

Het kabinet en de sociale partners hebben in het sociaal akkoord afgesproken flexwerk en vaste contracten dichter bij elkaar te brengen. In het wetsvoorstel Werk en Zekerheid zijn hiervoor al maatregelen in voorbereiding. Daarnaast worden ook schijnconstructies aangepakt. Schijnzelfstandigheid is een schijnconstructie en heeft nu ook duidelijk de aandacht van ... Lees meer »

WWZ: de vragen van de Eerste Kamer

WWZ: de vragen van de Eerste Kamer

De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Eerste Kamer heeft op 23 april jl. een voorlopig verslag uitgebracht. De commissie heeft de regering verzocht een groot aantal vragen te beantwoorden. Dit betreft onder andere de vragen zoals gesteld in de Notitie Wetsvoorstel Werk en Zekerheid, behorende bij ... Lees meer »

Naar boven scrollen