Home > Wijziging arbeidsvoorwaarden (pagina 3)

Artikelen met thema: Wijziging arbeidsvoorwaarden

Feed abonnement<
Invoering Witteveenkader voor zelfstandigen die verplicht deelnemer zijn in beroeps- en bedrijfstakregelingen

Invoering Witteveenkader voor zelfstandigen die verplicht deelnemer zijn in beroeps- en bedrijfstakregelingen

De afgelopen maanden heeft het nieuwe fiscale kader (Witteveenkader) voor de werknemers­pensioenen veel aandacht gekregen. Per 1 januari 2015 moesten vrijwel alle werkgevers de pensioenregeling van hun medewerkers aanpassen. Per eveneens 1 januari 2015 werd echter ook een grote groep IB-ondernemers met een nieuw fiscaal regime geconfronteerd. In deze bijdrage ... Lees meer »

Wijziging pensioenregeling nabestaandenpensioen: instemming partner vereist?

Wijziging pensioenregeling nabestaandenpensioen: instemming partner vereist?

Het Witteveenkader 2015 heeft niet uitsluitend gevolgen voor de opbouw van het ouderdomspensioen, maar heeft ook behoorlijke gevolgen voor de hoogte van het nabestaandenpensioen. Voor medewerkers die meer dan € 100.000,– verdienen zijn deze gevolgen nog meer voelbaar, nu zij niet uitsluitend geconfronteerd worden met een lager opbouwpercentage, maar tevens met ... Lees meer »

Inkomenspolitiek via WNT, subsidievoorwaarden en aanbesteding: politieke wens versus juridische realiteit

Inkomenspolitiek via WNT, subsidievoorwaarden en aanbesteding: politieke wens versus juridische realiteit

Op landelijk niveau kennen we sinds 6 december 2011 het bezoldigingsmaximum van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en (semi)publieke sector (WNT). Op 16 oktober 2014 heeft de Tweede Kamer ingestemd met aanscherping van de norm van 130% tot 100% van het ministersalaris (WNT-2). Dit betekent een neerwaartse bijstelling van ... Lees meer »

Meerdere franchises binnen één pensioenregeling tòch van de baan?

Meerdere franchises binnen één pensioenregeling tòch van de baan?

Menig pensioenuitvoerder en –adviseur zat er al mee in zijn maag: het hanteren van twee verschillende franchises in zogenoemde combinatieregelingen. Dit zou tot grote uitvoeringsproblemen leiden en de implementatie van het nieuwe Witteveen kader per 1 januari 2015 bemoeilijken. Inmiddels is deze problematiek ook op overheidsniveau doorgedrongen en is duidelijk ... Lees meer »

Nettopensioen tweede pijlers (Witteveen kader 2015)

Nettopensioen tweede pijlers (Witteveen kader 2015)

Vanaf 1 januari 2015 wordt de fiscale pensioenopbouw afgetopt bij een jaarsalaris van € 100.000,– bruto. Op verzoek van de Tweede Kamer wordt het mogelijk om binnen de tweede pijler een nettopensioen aan werknemers aan te bieden over het bruto loon hoger dan € 100.000,–. Randvoorwaarden zijn: fiscale hygiëne; vrijwilligheid ... Lees meer »

SER steunt instemmingsrecht OR over arbeidsvoorwaarde pensioen

SER steunt instemmingsrecht OR over arbeidsvoorwaarde pensioen

Op verzoek van staatssecretaris Klijnsma heeft de SER op 20 juni 2014 unaniem het standpunt ingenomen, dat voor het vaststellen, wijzigen en intrekken van de pensioenovereenkomst altijd instemmingsrecht aan de OR toekomt. Het onderscheid tussen enerzijds pensioenverzekering ofwel het pensioen dat is ondergebracht bij een verzekeraar en anderzijds het pensioen ... Lees meer »

Nieuwe training OR en pensioen: inzicht in vooruitzicht!

Nieuwe training OR en pensioen: inzicht in vooruitzicht!

Bent u OR-lid of personeelsvertegenwoordiger in uw onderneming en heeft uw bedrijf een pensioenregeling? Er is weer een nieuwe datum vastgelegd voor een zeer informatieve training van Dirkzwager in samenwerking met GITP, ditmaal wordt de training verzorgd op 18 juni 2014. De medewerkers van uw bedrijf vertrouwen erop dat hun ... Lees meer »

Pensioen, (eenzijdige) wijziging en verjaring

Pensioen, (eenzijdige) wijziging en verjaring

Wijziging van de arbeidsvoorwaarde pensioen blijft een lastig en actueel onderwerp. Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch besliste op 1 april 2014 dat in de oorspronkelijke arbeids-/pensioenovereenkomst geen eenzijdig wijzigingsbeding was afgesproken. In de aanstellingsbrief uit 1996 staat over pensioen: “Na ommekomst van een jaar zult u deel gaan nemen in ons pensioencontract. ... Lees meer »

Naar boven scrollen