Home > Sociale zekerheid (pagina 4)

Artikelen met thema: Sociale zekerheid

Feed abonnement<
Pensioenreglementen onvoldoende toegespitst op fiscale faciliëring vrijwillige voortzetting pensioendeelneming

Pensioenreglementen onvoldoende toegespitst op fiscale faciliëring vrijwillige voortzetting pensioendeelneming

In de pensioenovereenkomst en/of het pensioenreglement kan voor de werknemer de mogelijkheid opgenomen worden om na ontslag de deelname aan de pensioenregeling (voor eigen rekening) voort te zetten. Deze vrijwillige voortzetting moet allereerst passen binnen de wettelijke kaders van artikel 54 Pensioenwet. Hierin staan bijvoorbeeld begrenzingen verwoord ten aanzien van ... Lees meer »

Een werknemer met schulden: reden om de arbeidsovereenkomst te beëindigen?

Een werknemer met schulden: reden om de arbeidsovereenkomst te beëindigen?

De afgelopen jaren wordt telkens vaker de (nood)klok geluid over de toenemende schuldenlast van consumenten. In twee recente uitspraken is gebleken dat het hebben van privéschulden niet alleen leidt tot betalingsproblematiek, maar ook tot problemen in de arbeidsrelatie. Ik zal deze uitspraken kort bespreken. Daarna eindig ik met een korte ... Lees meer »

Naschrift de Wet anticumulatie Ziektewet en Werkloosheidswet

Naschrift de Wet anticumulatie Ziektewet en Werkloosheidswet

Dit artikel geldt als naschrift op het artikel “De Wet anticumulatie Ziektewet en Werkloosheidswet”. Wetsvoorstel anticumulatie Ziektewet en Werkloosheidswet Het Wetsvoorstel anticumulatie Ziektewet en Werkloosheidswet zoals ingediend in augustus 2010 door minister Donner is niet als zodanig aangenomen. De eerste aangelegenheid in dit wetsvoorstel betrof het niet verschuiven van de ... Lees meer »

Lente-akkoord: fundamentele Aanpassing ontslagrecht en WW

Lente-akkoord: fundamentele Aanpassing ontslagrecht en WW

Op 18 juni 2012 heeft minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de ‘Hoofdlijnennotitie Aanpassing ontslag en WW’ naar de Tweede Kamer gestuurd en daarbij aangedrongen op behandeling daarvan vóór het zomerreces. Er is veel gespeculeerd over wat de plannen van de Kunduz coalitie in het Lente-akkoord nu exact inhouden. ... Lees meer »

Eigenrisicodrager hoeft niet WGA-uitkering werknemer te betalen bij eindigen arbeidsovereenkomst binnen wachttijd

Eigenrisicodrager hoeft niet WGA-uitkering werknemer te betalen bij eindigen arbeidsovereenkomst binnen wachttijd

Op grond van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (Wet WIA), kan een werkgever kiezen om eigenrisicodrager voor de WGA-uitkering te worden. Werkgevers zijn echter vaak niet bekend met het feit een WGA-uitkering van een ex-werknemer niet voor rekening van de eigenrisicodrager komt, indien de werknemer voorafgaand aan de ... Lees meer »

Kunduz-akkoord: gevolgen voor arbeid en pensioen

Kunduz-akkoord: gevolgen voor arbeid en pensioen

De fracties van VVD, CDA, D66, Groen Links en Christen Unie hebben onlangs ingestemd met een begrotingsakkoord. Dit akkoord is in hoofdlijnen uitgewerkt in het Stabiliteitsprogramma, dat op 27 april is gezonden naar de Tweede Kamer en de Europese Commissie. Uit dit programma blijkt dat de volgende aanvullende maatregelen op ... Lees meer »

Naar boven scrollen