Home > Concurrentiebeding (pagina 2)

Artikelen met thema: Concurrentiebeding

Feed abonnement<
Per e-mail overeengekomen concurrentiebeding voldoet aan schriftelijkheidsvereiste

Per e-mail overeengekomen concurrentiebeding voldoet aan schriftelijkheidsvereiste

Een concurrentiebeding is pas geldig als het schriftelijk is overeengekomen. Doorgaans wordt een concurrentiebeding opgenomen in de arbeidsovereenkomst, welke vervolgens door de werknemer wordt ondertekend.  In dat geval is evident voldaan aan de eis van schriftelijkheid. Maar hoe zit met een concurrentiebeding opgenomen in het personeelshandboek of in een van ... Lees meer »

Concurrentiebeding blijft geldig – Omzetting contract van bepaalde naar onbepaalde tijd raakt bestaande afspraken niet

Concurrentiebeding blijft geldig – Omzetting contract van bepaalde naar onbepaalde tijd raakt bestaande afspraken niet

De tijden dat werknemers met een beroep op een juridisch formeel punt eenvoudig onder de werking van een concurrentiebeding uitkomen, lijken voorbij. Een veel voorkomende discussie gaat over het contract voor bepaalde tijd dat voor onbepaalde tijd wordt verlengd. Is het concurrentiebeding toen opnieuw afgesproken? Omdat een concurrentiebeding de grondwettelijke ... Lees meer »

Afstand van concurrentiebeding, maar toch niet vogelvrij

Afstand van concurrentiebeding, maar toch niet vogelvrij

In een arbeidsovereenkomst komt bijna standaard een non-concurrentiebeding, nevenwerkzaamhedenbeding, relatiebeding of geheimhoudingsbeding voor. Op  overtreding van zo’n beding staan vaak forse boetes. Als werkgever en werknemer afspraken maken over beëindiging van het dienstverband door middel van een vaststellingsovereenkomst (dus met wederzijds goedvinden), komt het ook vaak voor dat de bedingen ... Lees meer »

Werkgevers: pas op voor rechtsgeldigheid van een overeengekomen non-concurrentiebeding bij voortzetting arbeidsovereenkomst

Werkgevers: pas op voor rechtsgeldigheid van een overeengekomen non-concurrentiebeding bij voortzetting arbeidsovereenkomst

Een rechtsgeldig non-concurrentiebeding kan alleen schriftelijk worden overeengekomen met een meerderjarige werknemer. Het schriftelijkheidsvereiste moet waarborgen dat een werknemer de gevolgen van het aangaan van een non-concurrentiebeding goed heeft kunnen overwegen.  Lees meer »

Naar boven scrollen