Home > CAO (pagina 3)

Artikelen met thema: CAO

Feed abonnement<
Werkgevers in Metalelektro opgelet: verplichte deelneming in bedrijfstakpensioenfonds ligt sneller op de loer dan (wellicht) gedacht

Werkgevers in Metalelektro opgelet: verplichte deelneming in bedrijfstakpensioenfonds ligt sneller op de loer dan (wellicht) gedacht

Ondernemingen in een bepaalde bedrijfstak kunnen verplicht zijn aangesloten in het pensioenfonds voor de bedrijfstak. Deze situatie doet zich voor als een werkgever valt onder de werkingssfeer van een verplichtstellingsbeschikking van de minister. Probleem echter is dat de formulering van de werkingssfeer niet altijd even duidelijk is, met als gevolg ... Lees meer »

Onderhandelingen nieuwe cao Gemeenten opnieuw vastgelopen

Onderhandelingen nieuwe cao Gemeenten opnieuw vastgelopen

De onderhandelingen voor een nieuwe cao Gemeenten (nader uit te werken in de CAR-UWO) zijn begin februari opnieuw vastgelopen. De struikelblokken vormen nu de door de vakbonden geëiste loonsverhoging / -indexatie en de werkgarantie. De vakbonden willen dat de begeleiding van gemeenteambtenaren die hun functie kwijtraken (vanwege reorganisatie), voor onbepaalde ... Lees meer »

Renate Peijs-Schoester in magazine Sport Bestuur & Management

Renate Peijs-Schoester in magazine Sport Bestuur & Management

In het magazine Sport Bestuur & Management (editie 6, jaargang 14 dec 2011/jan 2012) is een artikel van Renate Peijs-Schoester verschenen. De titel van het artikel is “Beëindiging van de arbeidsovereenkomst; het belang van een goed contract”. In het artikel wordt een aantal belangrijke punten van een goede opgestelde arbeidsovereenkomst ... Lees meer »

Heeft een parttimer recht op compensatie wanneer zijn parttime dag op een nationale feestdag valt?

Heeft een parttimer recht op compensatie wanneer zijn parttime dag op een nationale feestdag valt?

Op 12 augustus 2011 heeft de Commissie Gelijke Behandeling geoordeeld over de vraag of  een parttime werknemer naar rato van zijn dienstverband recht heeft op evenveel erkende feestdagen als een fulltime werknemer. Meer specifiek gaat het in deze zaak om de vraag of de werkgever (Shell) jegens een parttime werknemer ... Lees meer »

Kan een vergoeding uit een cao gelijk worden gesteld aan een vergoeding uit een sociaal plan?

Kan een vergoeding uit een cao gelijk worden gesteld aan een vergoeding uit een sociaal plan?

Bij het bepalen van de hoogte van een ontbindingsvergoeding houdt de Kantonrechter rekening met de Aanbevelingen van de Kring van Kantonrechters. Aanbeveling 3.1 bevat de hoofdregel, waaruit blijkt dat bij een ontbinding op grond van veranderingen in de omstandigheden (waaronder ook valt een bedrijfseconomisch ontslag) de Kantonrechter op grond van ... Lees meer »

Eerste Kamer stemt in met nieuwe vakantiewetgeving

Eerste Kamer stemt in met nieuwe vakantiewetgeving

Op dinsdag 24 mei 2011 heeft de Eerste Kamer ingestemd met een wetsvoorstel van minister Kamp (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) op grond waarvan vanaf 1 januari 2012 alle werknemers met een volledige werkweek een wettelijk recht krijgen op minimaal 20 vakantiedagen per jaar. Langdurig zieke werknemers krijgen recht op hetzelfde ... Lees meer »

Concept Regeerakkoord VVD-CDA 30 september 2010: arbeid en pensioen

Concept Regeerakkoord VVD-CDA 30 september 2010: arbeid en pensioen

Het (voorgenomen) nieuwe kabinet van VVD en CDA heeft een aantal wijzigingen in petto op het terrein van arbeids- en pensioenrecht:  Het kabinet streeft naar een nieuw sociaal akkoord met werkgevers en werknemers over de maatregelen die nodig zijn om uit de crisis te komen. De lonen in de collectieve ... Lees meer »

Opleidingsconvenant beperkt de mededinging?

Opleidingsconvenant beperkt de mededinging?

Op 4 mei 2010 heeft het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch (LJN:BM3366) in een spoedappèl geoordeeld dat het opleidingsconvenant van 13 ziekenhuizen in de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg toch de mededinging beperkt. Hoewel het convenant niet als doel of strekking heeft de concurrentie te beperken of te verhinderen, leiden de afspraken en ... Lees meer »

Naar boven scrollen