Home > Arbeidsovereenkomst (pagina 22)

Artikelen met thema: Arbeidsovereenkomst

Feed abonnement<
Ex-werknemer moet meewerken aan onderzoek NMa

Ex-werknemer moet meewerken aan onderzoek NMa

Op 17 juni 2011 heeft de waarnemend voorzitter van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), verklaard zeer verheugd te zijn over de uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 9 juni 2011. Volgens deze uitspraak van de rechtbank is een ex-werknemer op basis van de algemeen geldende medewerkingsplicht gehouden onderzoeksvragen van de NMa ... Lees meer »

Eerste Kamer stemt in met nieuwe vakantiewetgeving

Eerste Kamer stemt in met nieuwe vakantiewetgeving

Op dinsdag 24 mei 2011 heeft de Eerste Kamer ingestemd met een wetsvoorstel van minister Kamp (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) op grond waarvan vanaf 1 januari 2012 alle werknemers met een volledige werkweek een wettelijk recht krijgen op minimaal 20 vakantiedagen per jaar. Langdurig zieke werknemers krijgen recht op hetzelfde ... Lees meer »

Nieuwe vakantiewetgeving maakt wijziging verlofregistratie noodzakelijk

Nieuwe vakantiewetgeving maakt wijziging verlofregistratie noodzakelijk

Op dinsdag 17 mei 2011 zal de Eerste Kamer het wetsvoorstel dat voorziet in invoering van een vervaltermijn voor minimum vakantiedagen plenair behandelen. Op grond van ditzelfde wetsvoorstel krijgen werknemers die langdurig ziek zijn, vanaf 1 januari 2012 recht op hetzelfde aantal vakantiedagen als niet-zieke werknemers. Als de Eerste Kamer ... Lees meer »

Arbeidsmarkt moet flexibeler

Arbeidsmarkt moet flexibeler

“De arbeidsmarkt moet flexibeler” is een veel gehoorde uitspraak die bij tijd en wijle de pers haalt. Op 5 mei 2011 stelt de bestuursvoorzitter van oliemaatschappij Shell, Peter Voser, dat de Nederlandse arbeidsmarkt flexibeler zou moeten worden om aantrekkelijk te blijven voor internationale bedrijven. Dit zou onder meer een soepeler ... Lees meer »

Toekenning van vergoeding van € 2.500,00 aan 76-jarige werkneemster na ontbinding

Toekenning van vergoeding van € 2.500,00 aan 76-jarige werkneemster na ontbinding

Op 30 maart 2011 heeft de kantonrechter te Haarlem de arbeidsovereenkomst tussen een werkgever en een 76-jarige werkneemster ontbonden met toekenning aan de werkneemster van een vergoeding van € 2.500,00. Tussen de werkgever en de werkneemster was sprake van een verstoorde arbeidsrelatie. De kantonrechter oordeelde dat de structurele fricties tussen ... Lees meer »

Volledigheid bij formulering studiekostenbeding noodzakelijk

Volledigheid bij formulering studiekostenbeding noodzakelijk

Een studiekostenbeding wordt veelvuldig in arbeidsovereenkomsten of studieovereenkomsten overeengekomen. Een studiekostenbeding is een beding waarin wordt overeengekomen dat een werknemer bij het verlaten van organisatie van de werkgever binnen een bepaalde termijn na aanvang of het einde van de opleiding (een deel van) de studiekosten moet terug betalen. Meestal heeft ... Lees meer »

Een nieuwe mogelijkheid om arbeidsvoorwaarden te wijzigen: het wijzigingsontslag

Een nieuwe mogelijkheid om arbeidsvoorwaarden te wijzigen: het wijzigingsontslag

Is een opzegging van de arbeidsovereenkomst met toestemming van het UWV mogelijk onder gelijktijdige aanbieding van een nieuwe arbeidsovereenkomst met gewijzigde arbeidsvoorwaarden? Op 24 december 2010 heeft de Hoge Raad zich in het kader van een kennelijk onredelijk ontslagprocedure in de zin van artikel 7:681 lid 1 en 2 BW ... Lees meer »

Uitleg pensioenplafond bij aanbevelingen kring van kantonrechters

Uitleg pensioenplafond bij aanbevelingen kring van kantonrechters

De berekening van het pensioenplafond is door de kring van kantonrechters in aanbeveling 3.5  opgenomen. Het pensioenplafond is de maximale te verwachte inkomstenderving tot aan de redelijkerwijs te verwachten pensioendatum. Als het bedrag van het pensioenplafond lager is dan de uitkomst van de kantonrechtersformule[1], wordt de vergoeding in beginsel berekend ... Lees meer »

Werkgevers: pas op voor rechtsgeldigheid van een overeengekomen non-concurrentiebeding bij voortzetting arbeidsovereenkomst

Werkgevers: pas op voor rechtsgeldigheid van een overeengekomen non-concurrentiebeding bij voortzetting arbeidsovereenkomst

Een rechtsgeldig non-concurrentiebeding kan alleen schriftelijk worden overeengekomen met een meerderjarige werknemer. Het schriftelijkheidsvereiste moet waarborgen dat een werknemer de gevolgen van het aangaan van een non-concurrentiebeding goed heeft kunnen overwegen.  Lees meer »

Tijdens proeftijd omzetten of wijzigen arbeidsovereenkomst

Tijdens proeftijd omzetten of wijzigen arbeidsovereenkomst

Het is goed denkbaar dat een werkgever tijdens de proeftijd constateert dat er twijfels zijn over het functioneren, maar die twijfels niet zodanig zijn dat de arbeidsrelatie definitief verbroken moet worden. De werkgever had liever een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in plaats van onbepaalde tijd willen sluiten. Of de werkgever ... Lees meer »

Veranderend Pensioen en Communicatie

Veranderend Pensioen en Communicatie

Op dinsdag 25 januari 2011 heeft Henk Hoving als spreker deelgenomen aan de conferentie Communicatie van Pensioenen 2011, georganiseerd door het Institute for International Research (IIR) te Amsterdam. Henk nam deel aan de forumdiscussie tijdens het ochtendprogramma over het onderwerp “Transparantie, hoor waarover u dit jaar wel en niet moet ... Lees meer »

Inlener hoofdelijk aansprakelijk bij inschakeling niet gecertificeerd uitzendbureau!

Inlener hoofdelijk aansprakelijk bij inschakeling niet gecertificeerd uitzendbureau!

Het Burgerlijk Wetboek creëert sinds 1 januari 2010 met artikel 7:692 BW een hoofdelijke aansprakelijkheid van de inlener voor betaling van het minimumloon en de minimum vakantiebijslag aan de ingeleende uitzendkracht. Deze hoofdelijke aansprakelijkheid geldt op het moment dat de arbeid in Nederland wordt verricht, ongeacht welk recht van toepassing is ... Lees meer »

Naar boven scrollen