Home > Arbeidsovereenkomst (pagina 20)

Artikelen met thema: Arbeidsovereenkomst

Feed abonnement<
Pensioenontslagbeding rechtsgeldig?

Pensioenontslagbeding rechtsgeldig?

Verplichte pensionering van verkeersvliegers (vóór de AOW-leeftijd) is onder omstandig­heden mogelijk en levert geen inbreuk op het wettelijk verbod wegens leeftijds­discriminatie op, als dit gebaseerd wordt op doelstellingen van sociaal beleid (zoals werkgelegenheid, arbeidsmarkt of beroepsopleiding). Wordt dit gebaseerd op (verkeers)veiligheid, dan is sprake van inbreuk op het discriminatieverbod wegens ... Lees meer »

Ketenregeling en het opvolgend werkgeverschap

Ketenregeling en het opvolgend werkgeverschap

In artikel 7:668a lid 1 BW wordt geregeld onder welke omstandigheden een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd converteert in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Consequentie van deze conversie is dat de overeenkomst niet langer van rechtswege afloopt, maar dat deze dient te worden opgezegd, of ontbonden met alle bijbehorende consequenties in ... Lees meer »

Lente-akkoord: fundamentele Aanpassing ontslagrecht en WW

Lente-akkoord: fundamentele Aanpassing ontslagrecht en WW

Op 18 juni 2012 heeft minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de ‘Hoofdlijnennotitie Aanpassing ontslag en WW’ naar de Tweede Kamer gestuurd en daarbij aangedrongen op behandeling daarvan vóór het zomerreces. Er is veel gespeculeerd over wat de plannen van de Kunduz coalitie in het Lente-akkoord nu exact inhouden. ... Lees meer »

De overeenkomst van opdracht: soms ontslagvergunning vereist bij beëindiging opdracht

De overeenkomst van opdracht: soms ontslagvergunning vereist bij beëindiging opdracht

Binnen de zorg, maar ook binnen andere gebieden wint de overeenkomst van opdracht terrein. Steeds vaker wordt de ‘zekerheid’ van de arbeidsovereenkomst verruild voor de ‘vrijheid’ van de overeenkomst van opdracht. Voordeel van de overeenkomst van opdracht is dat deze overeenkomst in de regel eenvoudiger te beëindigen is – ingevolge ... Lees meer »

Kunduz-akkoord: gevolgen voor arbeid en pensioen

Kunduz-akkoord: gevolgen voor arbeid en pensioen

De fracties van VVD, CDA, D66, Groen Links en Christen Unie hebben onlangs ingestemd met een begrotingsakkoord. Dit akkoord is in hoofdlijnen uitgewerkt in het Stabiliteitsprogramma, dat op 27 april is gezonden naar de Tweede Kamer en de Europese Commissie. Uit dit programma blijkt dat de volgende aanvullende maatregelen op ... Lees meer »

Beloning bestuurders voortgezet onderwijs in strijd met WNT

Beloning bestuurders voortgezet onderwijs in strijd met WNT

De Algemene Onderwijsbond (AOb) stelt dat de cao voor bestuurders in het voortgezet onderwijs (VO) in strijd is met het Wetsvoorstel normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) en aangekondigde minsteriele regeling. Hierover heeft de AOb op 17 februari 2012 een brief gestuurd aan de Eerste Kamer, met het ... Lees meer »

Misbruik van bevoegdheid door aanbieden tijdelijk contract na opzegging proeftijd

Misbruik van bevoegdheid door aanbieden tijdelijk contract na opzegging proeftijd

Gedurende de proeftijd kan de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang worden opgezegd. De werknemer heeft dan in beginsel geen ontslagbescherming. Uitzondering hierop is als het proeftijdontslag  discriminatoir is (dit mag nooit) of misbruik van bevoegdheid oplevert. Misbruik van bevoegdheid wordt over het algemeen in de rechtspraak niet snel aangenomen. De kantonrechter ... Lees meer »

Wijziging WML : rechtsvermoeden werkgeverschap

Wijziging WML : rechtsvermoeden werkgeverschap

 Op 1 maart 2012 is de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) gewijzigd. Er is nu ook in deze wet een (weerlegbaar) rechtsvermoeden van werkgeverschap geïntroduceerd. De reikwijdte van de Arbeidsinspectie is vergroot en daarmee ook de mogelijkheden tot beboeting. Reden temeer om de personeelsadministratie en salarisadministratie goed op orde te ... Lees meer »

Proeftijdontslag gegeven en toch geen einde van de arbeidsovereenkomst. Hoe kan dat?

Proeftijdontslag gegeven en toch geen einde van de arbeidsovereenkomst. Hoe kan dat?

Op grond van artikel 7:676 BW zijn zowel de werkgever als de werknemer bevoegd om gedurende de proeftijd de arbeidsovereenkomst op te zeggen, zonder dat sprake kan zijn van een kennelijk onredelijk of onregelmatig ontslag. Wordt een proeftijdontslag rechtsgeldig gegeven, dan eindigt de arbeidsovereenkomst binnen de proeftijd op de datum ... Lees meer »

Niet altijd recht op betaling inactieve uren bij beschikbaarheidsdiensten

Niet altijd recht op betaling inactieve uren bij beschikbaarheidsdiensten

Bij beschikbaarheidsdiensten waarbij geen verplichting geldt om aanwezig te zijn op de fysieke werkplek bestaat geen onvoorwaardelijk recht op betaling van zogenoemde inactieve uren. Dit heeft het gerechtshof ’s-Hertogenbosch onlangs, in lijn met jurisprudentie van het Hof Van Justitie van de Europese gemeenschappen, bepaald. Lees meer »

Naar boven scrollen