Home > Arbeidsovereenkomst (pagina 20)

Artikelen met thema: Arbeidsovereenkomst

Feed abonnement<
Een tweede gegeven -voorwaardelijk- ontslag op staande voet kan bij nieuwe feiten rechtsgeldig zijn

Een tweede gegeven -voorwaardelijk- ontslag op staande voet kan bij nieuwe feiten rechtsgeldig zijn

Een voorwaardelijk gegeven ontslag op staande voet is mogelijk In een recente uitspraak (LJN BW0021) heeft het Hof Leeuwarden uitspraak gedaan over de rechtsgeldigheid van een voorwaardelijk gegeven ontslag op staande voet. Een dergelijk ontslag wordt door werkgevers in de praktijk gegeven wanneer een eerdere beëindiging van het dienstverband reeds ... Lees meer »

Met terugwerkende kracht een vaste contractsomvang claimen: the saga continues

Met terugwerkende kracht een vaste contractsomvang claimen: the saga continues

Op 4 juli 2012 schreef mijn kantoorgenote mr. Thuy Nguyen-van de Klift over het vernieuwende arrest van de Hoge Raad van 27 april 2012, waarin de Hoge Raad oordeelde dat een werknemer met terugwerkende kracht een vaste contractsomvang kan claimen. Daarbij merkte mr. Nguyen op dat dit eventueel een onwenselijk ... Lees meer »

Pensioenontslagbeding rechtsgeldig?

Pensioenontslagbeding rechtsgeldig?

Verplichte pensionering van verkeersvliegers (vóór de AOW-leeftijd) is onder omstandig­heden mogelijk en levert geen inbreuk op het wettelijk verbod wegens leeftijds­discriminatie op, als dit gebaseerd wordt op doelstellingen van sociaal beleid (zoals werkgelegenheid, arbeidsmarkt of beroepsopleiding). Wordt dit gebaseerd op (verkeers)veiligheid, dan is sprake van inbreuk op het discriminatieverbod wegens ... Lees meer »

Ketenregeling en het opvolgend werkgeverschap

Ketenregeling en het opvolgend werkgeverschap

In artikel 7:668a lid 1 BW wordt geregeld onder welke omstandigheden een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd converteert in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Consequentie van deze conversie is dat de overeenkomst niet langer van rechtswege afloopt, maar dat deze dient te worden opgezegd, of ontbonden met alle bijbehorende consequenties in ... Lees meer »

Lente-akkoord: fundamentele Aanpassing ontslagrecht en WW

Lente-akkoord: fundamentele Aanpassing ontslagrecht en WW

Op 18 juni 2012 heeft minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de ‘Hoofdlijnennotitie Aanpassing ontslag en WW’ naar de Tweede Kamer gestuurd en daarbij aangedrongen op behandeling daarvan vóór het zomerreces. Er is veel gespeculeerd over wat de plannen van de Kunduz coalitie in het Lente-akkoord nu exact inhouden. ... Lees meer »

De overeenkomst van opdracht: soms ontslagvergunning vereist bij beëindiging opdracht

De overeenkomst van opdracht: soms ontslagvergunning vereist bij beëindiging opdracht

Binnen de zorg, maar ook binnen andere gebieden wint de overeenkomst van opdracht terrein. Steeds vaker wordt de ‘zekerheid’ van de arbeidsovereenkomst verruild voor de ‘vrijheid’ van de overeenkomst van opdracht. Voordeel van de overeenkomst van opdracht is dat deze overeenkomst in de regel eenvoudiger te beëindigen is – ingevolge ... Lees meer »

Kunduz-akkoord: gevolgen voor arbeid en pensioen

Kunduz-akkoord: gevolgen voor arbeid en pensioen

De fracties van VVD, CDA, D66, Groen Links en Christen Unie hebben onlangs ingestemd met een begrotingsakkoord. Dit akkoord is in hoofdlijnen uitgewerkt in het Stabiliteitsprogramma, dat op 27 april is gezonden naar de Tweede Kamer en de Europese Commissie. Uit dit programma blijkt dat de volgende aanvullende maatregelen op ... Lees meer »

Beloning bestuurders voortgezet onderwijs in strijd met WNT

Beloning bestuurders voortgezet onderwijs in strijd met WNT

De Algemene Onderwijsbond (AOb) stelt dat de cao voor bestuurders in het voortgezet onderwijs (VO) in strijd is met het Wetsvoorstel normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) en aangekondigde minsteriele regeling. Hierover heeft de AOb op 17 februari 2012 een brief gestuurd aan de Eerste Kamer, met het ... Lees meer »

Naar boven scrollen