Home > Arbeidsovereenkomst (pagina 20)

Artikelen met thema: Arbeidsovereenkomst

Feed abonnement<
Beloning bestuurders voortgezet onderwijs in strijd met WNT

Beloning bestuurders voortgezet onderwijs in strijd met WNT

De Algemene Onderwijsbond (AOb) stelt dat de cao voor bestuurders in het voortgezet onderwijs (VO) in strijd is met het Wetsvoorstel normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) en aangekondigde minsteriele regeling. Hierover heeft de AOb op 17 februari 2012 een brief gestuurd aan de Eerste Kamer, met het ... Lees meer »

Misbruik van bevoegdheid door aanbieden tijdelijk contract na opzegging proeftijd

Misbruik van bevoegdheid door aanbieden tijdelijk contract na opzegging proeftijd

Gedurende de proeftijd kan de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang worden opgezegd. De werknemer heeft dan in beginsel geen ontslagbescherming. Uitzondering hierop is als het proeftijdontslag  discriminatoir is (dit mag nooit) of misbruik van bevoegdheid oplevert. Misbruik van bevoegdheid wordt over het algemeen in de rechtspraak niet snel aangenomen. De kantonrechter ... Lees meer »

Wijziging WML : rechtsvermoeden werkgeverschap

Wijziging WML : rechtsvermoeden werkgeverschap

 Op 1 maart 2012 is de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) gewijzigd. Er is nu ook in deze wet een (weerlegbaar) rechtsvermoeden van werkgeverschap geïntroduceerd. De reikwijdte van de Arbeidsinspectie is vergroot en daarmee ook de mogelijkheden tot beboeting. Reden temeer om de personeelsadministratie en salarisadministratie goed op orde te ... Lees meer »

Proeftijdontslag gegeven en toch geen einde van de arbeidsovereenkomst. Hoe kan dat?

Proeftijdontslag gegeven en toch geen einde van de arbeidsovereenkomst. Hoe kan dat?

Op grond van artikel 7:676 BW zijn zowel de werkgever als de werknemer bevoegd om gedurende de proeftijd de arbeidsovereenkomst op te zeggen, zonder dat sprake kan zijn van een kennelijk onredelijk of onregelmatig ontslag. Wordt een proeftijdontslag rechtsgeldig gegeven, dan eindigt de arbeidsovereenkomst binnen de proeftijd op de datum ... Lees meer »

Niet altijd recht op betaling inactieve uren bij beschikbaarheidsdiensten

Niet altijd recht op betaling inactieve uren bij beschikbaarheidsdiensten

Bij beschikbaarheidsdiensten waarbij geen verplichting geldt om aanwezig te zijn op de fysieke werkplek bestaat geen onvoorwaardelijk recht op betaling van zogenoemde inactieve uren. Dit heeft het gerechtshof ’s-Hertogenbosch onlangs, in lijn met jurisprudentie van het Hof Van Justitie van de Europese gemeenschappen, bepaald. Lees meer »

Renate Peijs-Schoester in magazine Sport Bestuur & Management

Renate Peijs-Schoester in magazine Sport Bestuur & Management

In het magazine Sport Bestuur & Management (editie 6, jaargang 14 dec 2011/jan 2012) is een artikel van Renate Peijs-Schoester verschenen. De titel van het artikel is “Beëindiging van de arbeidsovereenkomst; het belang van een goed contract”. In het artikel wordt een aantal belangrijke punten van een goede opgestelde arbeidsovereenkomst ... Lees meer »

Per e-mail overeengekomen concurrentiebeding voldoet aan schriftelijkheidsvereiste

Per e-mail overeengekomen concurrentiebeding voldoet aan schriftelijkheidsvereiste

Een concurrentiebeding is pas geldig als het schriftelijk is overeengekomen. Doorgaans wordt een concurrentiebeding opgenomen in de arbeidsovereenkomst, welke vervolgens door de werknemer wordt ondertekend.  In dat geval is evident voldaan aan de eis van schriftelijkheid. Maar hoe zit met een concurrentiebeding opgenomen in het personeelshandboek of in een van ... Lees meer »

Wetsvoorstel modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden: geïnitieerd vanuit maatschappelijke behoefte, maar zet het daadwerkelijk zoden aan de dijk?

Wetsvoorstel modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden: geïnitieerd vanuit maatschappelijke behoefte, maar zet het daadwerkelijk zoden aan de dijk?

De regels met betrekking tot arbeidsduur en verlof staan in de Wet Aanpassing Arbeidsduur (WAA) en de Wet arbeid en zorg (Wazo) opgesomd. Primaire doelstelling van deze wetten is een betere afstemming van het werk op de privésituatie van de medewerkers (zoals zorg en opvoeding). Deze regels zijn echter in ... Lees meer »

Concurrentiebeding blijft geldig – Omzetting contract van bepaalde naar onbepaalde tijd raakt bestaande afspraken niet

Concurrentiebeding blijft geldig – Omzetting contract van bepaalde naar onbepaalde tijd raakt bestaande afspraken niet

De tijden dat werknemers met een beroep op een juridisch formeel punt eenvoudig onder de werking van een concurrentiebeding uitkomen, lijken voorbij. Een veel voorkomende discussie gaat over het contract voor bepaalde tijd dat voor onbepaalde tijd wordt verlengd. Is het concurrentiebeding toen opnieuw afgesproken? Omdat een concurrentiebeding de grondwettelijke ... Lees meer »

Naar boven scrollen