U bent hier: Home > Artikelen van Renate Peijs-Schoester

Artikelen van Renate Peijs-Schoester

T: +31 (0)26 353 83 03
E: peijs@dirkzwager.nl


Renate heeft in Nijmegen (cum laude) rechten gestudeerd. Gedurende het laatste half jaar van haar studie heeft zij ondersteunende juridische werkzaamheden voor de sectie Arbeidsrecht van Dirkzwager verricht en tegelijkertijd daar ook haar scriptie geschreven. Na haar afstuderen is zij aansluitend in september 2006 als advocaat arbeidsrecht gestart. Inmiddels is Renate senior advocaat.
Renate houdt zich bezig met het arbeidsrecht in de breedste zin des woords, zoals ontslag, reorganisatie, (wijziging van) arbeidsvoorwaarden, arbeidsongeschiktheid werknemer, concurrentiebeding en overgang van onderneming, waarbij flexibele arbeidsrelaties, o.a. het inhuren van zzp'ers en overige flexibele arbeidskrachten en de Wet DBA, haar bijzondere aandacht heeft.

Renate adviseert en procedeert de laatste jaren voornamelijk ten behoeve van werkgevers variërend van het MKB tot non-profit instellingen, zoals organisaties in de zorg en (woning)coöperaties.
Keuzestress voor verkiezingen 15 maart? Dit Sprookjesboek helpt u sprookjes te ontmaskeren..!

Keuzestress voor verkiezingen 15 maart? Dit Sprookjesboek helpt u sprookjes te ontmaskeren..!

Arbeid & pensioen in verkiezingsprogramma’s: sprookjes ontmaskerd…! In het Koninkrijk der Nederlanden woonde een Prinses met Keuzestress. Vóór 15 maart moest zij kiezen welke kikker zij zou kronen tot leider van de Lage Landen. Een kleine selectie had via adviseur De Hond al plaatsgevonden en er waren nog acht kikkers over. ... Lees verder »

Flex versus vast in verkiezingsprogramma’s: sprookjes ontmaskerd….

Flex versus vast in verkiezingsprogramma’s: sprookjes ontmaskerd….

Flex versus vast in verkiezingsprogramma’s: sprookjes ontmaskerd…. De vorige bijdrage over flexibele arbeid in verkiezingsprogramma’s eindigde met de grote boze wolf die het gemunt lijkt te hebben op de ondernemersvrijheid. Weliswaar verhuld als Robin Hood die opkomt voor de zogenoemde schijnzelfstandigen, maar of dat nu recht doet aan het verhaal… ... Lees verder »

Flexibele arbeid in verkiezingsprogramma’s: sprookjes ontmaskerd….

Flexibele arbeid in verkiezingsprogramma’s: sprookjes ontmaskerd….

De wereld op zijn kop ervaren kan niet alleen in de attractie Villa Volta in de Efteling. Een bestudering van de verkiezingsprogramma’s kan ook een soortgelijk duizelingwekkend gevoel geven. Het onderwerp ‘Werk’ komt in nagenoeg alle verkiezingsprogramma’s terug, behalve in het programma van de PVV. Het zal best lastig zijn ... Lees verder »

De schijnzelfstandige in Europeesrechtelijke zin versus Wet DBA

De schijnzelfstandige in Europeesrechtelijke zin versus Wet DBA

Zoals onze kantoorgenoot Sjaak van der Heul reeds schreef in zijn artikel “ACM waarschuwt zzp’ers om geen tariefafspraken te maken”, heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een leidraad gepubliceerd inzake tariefafspraken voor zzp’ers in cao’s. Kort gezegd, komt het erop neer dat tariefafspraken voor zzp’ers verboden zijn, tenzij de ... Lees verder »

Rechter stelt Belastingdienst in het gelijk: piloot is werknemer

Rechter stelt Belastingdienst in het gelijk: piloot is werknemer

Afgelopen weekend is in de media aandacht besteed aan een geanonimiseerde uitspraak van de rechtbank Gelderland van 17 januari jl. De Arnhemse rechtbank stelde de Belastingdienst in het gelijk in haar standpunt dat een piloot die in 2011 louter voor één opdrachtgever – een Ierse luchtvaartmaatschappij, vermoedelijk Ryanair – werkte ... Lees verder »

Motivering concurrentiebeding onvoldoende concreet

Motivering concurrentiebeding onvoldoende concreet

Met de invoering van de eerste tranche van de WWZ (Wet Werk en Zekerheid) per 1 januari 2015 is een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet meer toegestaan. Uitzondering hierop is als het concurrentiebeding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen, welke noodzaak dan schriftelijk bij dat beding ... Lees verder »

Pensioenontslagbeding staat opzegging na AOW-leeftijd niet in de weg

Pensioenontslagbeding staat opzegging na AOW-leeftijd niet in de weg

Sinds 1 juli 2015 kan ingevolge artikel 7:669 lid 4 BW een arbeidsovereenkomst met een werknemer die de AOW-gerechtigde heeft bereikt zonder een ontslagprocedure worden opgezegd. Voorwaarde hierbij is dat de arbeidsovereenkomst is ingegaan  voor het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd en niet anders schriftelijk is overeengekomen. In de meeste ... Lees verder »

Staatssecretaris Wiebes beantwoordt Kamervragen inzake Wet DBA

Staatssecretaris Wiebes beantwoordt Kamervragen inzake Wet DBA

Op 26 april jl. heeft staatssecretaris Wiebes antwoorden gegeven op de Kamervragen van het CDA-kamerlid Omzigt inzake de Wet DBA De antwoorden bevatten niet veel nieuws onder de zon, maar geven op enkel onderdelen wel iets meer duidelijkheid. Zo wordt deelname aan de pensioenvoorziening of arbeidsongeschiktheidsverzekering gezien als een sterke ... Lees verder »

Laad meer artikelen
Naar boven scrollen