Home > Artikelen van Marieke Hulstijn-Botter (pagina 3)

Artikelen van Marieke Hulstijn-Botter

T: +31 (0)26 353 83 36
E: hulstijn@dirkzwager.nl


Marieke houdt zich bezig met algemeen arbeidsrecht, zowel adviserend als procederend. Binnen de arbeidsrechtsectie heeft Marieke zich gespecialiseerd in de specifieke problematiek die speelt binnen concerns. Marieke is vast aanspreekpunt voor diverse concerns binnen en buiten de regio. Marieke adviseert specialistisch op alle voor concerns relevante arbeidsrechtelijke vlakken, zowel in procedures als proactief.

Marieke heeft onder andere ervaring met de begeleiding van reorganisaties, medezeggenschapsvraagstukken, het adviseren over out- en insourcingstrajecten en overgang van onderneming. Ook behandelt Marieke uiteraard individuele kwesties, bijvoorbeeld ontslagkwesties.

De nadruk van de praktijk van Marieke ligt, al dan niet in teamverband, op het bedienen van grote (multinationale) ondernemingen. Daarnaast treedt zij ook op voor particulieren en MKB.

Marieke maakt deel uit van een multidisciplinair team dat reorganisaties, fusies en overnames begeleidt.
Daarnaast ontwikkelt Marieke een focus op het grensoverschrijdende arbeidsrecht.
WWZ: de antwoorden van de regering

WWZ: de antwoorden van de regering

De regering heeft op 1 mei jl. de vragen van de Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de VAAN (Vereniging arbeidsrecht advocaten Nederland) beantwoord middels de memorie van antwoord. Op de vragen zoals aangehaald in het artikel ‘WWZ: de vragen van de Eerste Kamer’ heeft de regering de ... Lees meer »

WWZ: de vragen van de Eerste Kamer

WWZ: de vragen van de Eerste Kamer

De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Eerste Kamer heeft op 23 april jl. een voorlopig verslag uitgebracht. De commissie heeft de regering verzocht een groot aantal vragen te beantwoorden. Dit betreft onder andere de vragen zoals gesteld in de Notitie Wetsvoorstel Werk en Zekerheid, behorende bij ... Lees meer »

De aanzegtermijn en aanzegboete in de WWZ

De aanzegtermijn en aanzegboete in de WWZ

In het wetsvoorstel voor de Wet Werk en Zekerheid wordt de aanzegtermijn en de aanzegboete geïntroduceerd met betrekking tot arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. In de voorgestelde tekst voor artikel 7:668 BW (nieuw) wordt bepaald dat de werkgever de werknemer uiterlijk een maand voordat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt schriftelijk ... Lees meer »

Geen recht op vervoer bij re-integratie

Geen recht op vervoer bij re-integratie

Een werknemer is arbeidsongeschikt en kan zelf niet naar het werk komen. Kan dan van de werkgever worden gevergd vervoer te regelen? En als een werkgever het vervoer niet (langer) regelt, kan de arbeidsongeschikte werknemer dan weigeren de aangeboden passende werkzaamheden te verrichten? Over deze vragen boog het Hof ’s-Hertogenbosch ... Lees meer »

“Dik varken, schreeuw niet zo” – reden voor ontslag op staande voet?

“Dik varken, schreeuw niet zo” – reden voor ontslag op staande voet?

Als je tegen je leidinggevende zegt “dik varken, schreeuw niet zo”, levert dit dan een dringende reden op voor ontslag? Grovelijke belediging staat genoemd in de niet-limitatieve lijst van dringende redenen in artikel 7:678 van het Burgerlijk Wetboek. Echter bij een ontslag op staande voet zijn ook altijd de omstandigheden ... Lees meer »

Naar boven scrollen