Home > Artikelen van Carolina Buddingh

Artikelen van Carolina Buddingh

T: +31 (0)26 353 83 36
E: buddingh@dirkzwager.nl


Carolina verricht werkzaamheden, zowel adviserend als procederend, in het arbeidsrecht.
Hierbij houdt zij zich onder meer bezig met individuele en collectieve ontslagzaken en vragen over (dis)functioneren, (collectieve) arbeidsvoorwaarden, post-contractuele bedingen, reorganisaties en medezeggenschap. Carolina werkt vooral voor (multi)nationale ondernemingen en middelgrote ondernemingen. Daarbij hanteert zij een duidelijke en pragmatische aanpak.

Carolina maakt onderdeel uit van een multidisciplinair team, dat reorganisaties, fusies en overnames begeleidt. Ook ontwikkelt Carolina een focus op het grensoverschrijdende arbeidsrecht. De transnationale en migrerende werknemer gaat aan Dirkzwager niet voorbij.
Het Regeerakkoord: Van volle glazen naar een cocktail van ontslaggronden

Het Regeerakkoord: Van volle glazen naar een cocktail van ontslaggronden

De regering kondigde met de WWZ per juli 2015 een eenvoudiger, sneller, eerlijker en minder kostbaar ontslagrecht aan. Een belangrijke maatregel om dat te realiseren was de invoering van het gesloten ontslagstelsel met limitatieve ontslaggronden. Nu, ruim twee jaar later, blijkt dit systeem te rigide en kondigt de regering een ... Lees meer »

Het Regeerakkoord: Meer balans in de transitievergoeding

Het Regeerakkoord: Meer balans in de transitievergoeding

In het regeerakkoord wordt een aantal wijzigingen aangekondigd met betrekking tot de transitievergoeding. Hieronder worden deze wijzigingen kort aangestipt. Opbouw transitievergoeding In de opbouw van de transitievergoeding worden de volgende wijzigingen aangekondigd: De werknemer heeft vanaf het begin van de arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding. Nu is dat pas na ... Lees meer »

Brexit-referendum, en nu?

Brexit-referendum, en nu?

Op 23 juni 2016 heeft een meerderheid van de Britten “voor” een Brexit gestemd. Twee belangrijke redenen voor de “voor-stemmers” lijken: (1) de Britse soevereiniteit ten opzichte van de Europese Unie (EU) te beschermen en (2) de controle over immigratie terug te krijgen. Het is nu aan het Britse parlement ... Lees meer »

Weten we zeker dat … de werkgever soms meer is verschuldigd dan de wettelijke transitievergoeding?

Weten we zeker dat … de werkgever soms meer is verschuldigd dan de wettelijke transitievergoeding?

De kantonrechter kan in uitzonderlijke gevallen ook een billijke vergoeding aan de werknemer toekennen, wanneer de beëindiging of niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever. Deze vergoeding is de werkgever dan verschuldigd naast de wettelijke transitievergoeding Lees meer »

Weten we zeker dat… 50-plussers tijdelijk recht hebben op een hogere transitievergoeding?

Weten we zeker dat… 50-plussers tijdelijk recht hebben op een hogere transitievergoeding?

Wanneer een arbeidsovereenkomst langer dan tien jaar heeft geduurd en de werknemer bij het eindigen van de arbeidsovereenkomst 50 jaar of ouder is, heeft hij recht op een hogere transitievergoeding. De opbouw van de transitievergoeding is vanaf zijn 50ste verjaardag ½ bruto maandsalaris per zes maanden dat hij in dienst ... Lees meer »

Weten We Zeker dat…een werknemer terug mag komen op zijn instemming met de opzegging van zijn arbeidsovereenkomst of een gesloten beëindigingsovereenkomst?

Weten We Zeker dat…een werknemer terug mag komen op zijn instemming met de opzegging van zijn arbeidsovereenkomst of een gesloten beëindigingsovereenkomst?

Bij arbeidsovereenkomsten die beëindigd worden na 1 juli 2015 heeft een werknemer twee weken bedenktijd, waarin hij mag terugkomen op zijn instemming met de opzegging, dan wel de gesloten beëindigingsovereenkomst. De werknemer mag dit doen zonder opgaaf van redenen. Dit geldt ook wanneer de werknemer werd bijgestaan door een deskundige ... Lees meer »

Voorsorteren op (hoogte) transitievergoeding

Voorsorteren op (hoogte) transitievergoeding

Per 1 juli 2015 doet – in het kader van het nieuwe ontslagrecht – de transitievergoeding haar intrede in het arbeidsrechtelijk landschap. Werkgevers kunnen echter anticiperen op de hoogte van deze transitievergoeding door zogenoemde inzetbaarheidskosten en transitiekosten te maken ten behoeve van de werknemer. Deze kosten kunnen onder voorwaarden- die ... Lees meer »

WWZ: Uitstel tot 1 januari 2015

WWZ: Uitstel tot 1 januari 2015

Afgelopen dinsdag (3 juni) heeft de plenaire behandeling van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) plaatsgevonden in de Eerste Kamer. Uit het ongecorrigeerde stenogram van de vergadering blijkt dat de beoogde inwerkingtredingsdatum van een aantal belangrijke wijzigingen is opgeschoven van 1 juli 2014 naar 1 januari 2015. Lees meer »

Versnelde uitvoering en aanvullende maatregelen op sociaal akkoord

Versnelde uitvoering en aanvullende maatregelen op sociaal akkoord

Zo blijkt uit de begrotingsafspraken, die vrijdag bekend zijn gemaakt. De afspraken uit het sociaal akkoord zijn daarbij het uitgangspunt. Uit bijlage 2 (pagina 10-12) van de begrotingsafspraken blijkt dat een aantal maatregelen op korte en lange termijn ervoor dient te zorgen dat de (oploop van de) werkloosheid op korte ... Lees meer »

Naar boven scrollen