Home > Algemeen > Het Regeerakkoord: Substantiële verlenging van het kraamverlof bij geboorte
Het Regeerakkoord: Substantiële verlenging van het kraamverlof bij geboorte

Het Regeerakkoord: Substantiële verlenging van het kraamverlof bij geboorte

 

In het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ dat gisteren door VVD, CDA, D66 en ChristenUnie is gepresenteerd, wordt het kraamverlof bij geboorte (substantieel) verlengd.Huidige regeling

Op dit moment krijgen partners, kort gezegd, twee dagen betaald verlof na de geboorte van een kind, op te nemen binnen vier weken na de geboorte. Dit is geregeld in artikel 4:2 van de Wet arbeid en zorg:

Na de bevalling van de echtgenote, de geregistreerde partner, de persoon met  wie hij ongehuwd samenwoont of degene van wie hij het kind erkent, heeft de werknemer gedurende een tijdvak van vier weken recht op verlof met behoud van loon voor twee dagen waarop hij arbeid pleegt te verrichten. Het recht bestaat vanaf de eerste dag dat het kind feitelijk op hetzelfde adres als de moeder woont.

Regeling per 1 januari 2019

Per 1 januari 2019 wordt het betaald kraamverlof voor partners verlengd naar vijf dagen. Werkgevers dienen over deze vijf dagen het salaris door te betalen. Deze verruiming van het kwaamverlof komt in de plaats van het eerder ingediende wetsvoorstel  ‘Uitbreiding kraamverlof’. In dit voorstel werd nog voorzien in drie dagen extra kraamverlof met uitkering door het UWV.

Substantiële verruiming per 1 juli 2020

Maar het regeerakkoord gaat nog verder. In het regeerakkoord is een substantiële verlenging van het kraamverlof voor partners opgenomen per 1 juli 2020. De redenen die de kabinetspartijen hiervoor geven zijn: “Dit levert een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van de band tussen de partner en zijn of haar kind. Een ruimer kraamverlof vergroot tevens de kansen van vrouwen op de arbeidsmarkt, omdat er minder verschil zit in de duur van verlof voor beide ouders.”

Partners krijgen per 1 juli 2020 een aanvullend kraamverlof van vijf weken. Dit verlof kan worden opgenomen binnen een half jaar na de geboorte. Tijdens dit aanvullende kraamverlof hoeft de werkgever het loon niet door te betalen. In plaats daarvan ontvangt de werknemer een uitkering van het UWV, tegen 70% van het dagloon (tot ten hoogste 70% van het maximum dagloon).

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • del.icio.us
  • email
  • PDF
  • Print
Naar boven scrollen