Home > Privacy > 5 oktober 2017 ~ Seminar Privacy & (zieke) werknemers
5 oktober 2017 ~ Seminar Privacy & (zieke) werknemers

5 oktober 2017 ~ Seminar Privacy & (zieke) werknemers

Privacy & (zieke) werknemers: voldoet uw organisatie aan alle regels?

Op donderdag 5 oktober 2017 organiseren wij een seminar waarbij wij nader ingaan op het spanningsveld tussen strenge privacyregels enerzijds en verstrekkende op werkgevers rustende verplichtingen anderzijds. We geven veel concrete antwoorden, voorbeelden en praktische tips voor de praktijk.

 • Weet u hoe u moet omgaan met de privacy van uw werknemers?
 • Is uw organisatie klaar voor de strenge Europese regelgeving die volgend jaar van kracht wordt?
 • Hoe combineert u de verantwoordelijkheid voor re-integratie van zieke werknemers met de strenge regels van het privacyrecht?

Werkgevers verwerken veel gegevens van hun werknemers. Het is – vanwege mogelijke boetes – van belang dat die verwerkingen voldoen aan de regels van het privacyrecht. Tegelijkertijd verwacht de wetgever veel van werkgevers in het kader van o.m. de begeleiding en re-integratie van (zieke) werknemers en het borgen van goede arbeidsomstandigheden. En daarvoor moeten juist persoonsgegevens worden verwerkt.

Deel 1: de nieuwe Europese privacyregels
Vanaf 25 mei 2018 zijn er nieuwe Europese privacyregels van kracht. Die nieuwe regels borduren deels voort op de bestaande regels, maar brengen ook nieuwe verplichtingen met zich mee. Opvallend is dat de sanctie op schending van het privacyrecht flink is aangescherpt: het huidige boetemaximum van € 820.000,– wordt verhoogd tot € 20.000.000,–. Het belang om aan de nieuwe regels te voldoen is dus nog groter dan onder het huidige privacyrecht. Mark Jansen zal in het eerste deel van het seminar uiteenzetten welke nieuwe regels er op u afkomen en hoe daar mee om te gaan.

Deel 2: de arbeidsrechtelijke regels
De afgelopen decennia is de verantwoordelijkheid voor de zieke werknemer verschoven van de overheid naar de werkgever. Inmiddels geldt voor de werkgever van een zieke werknemer een heel scala aan verplichtingen. De consequenties zijn vergaand als onvoldoende opvolging wordt gegeven aan die verplichtingen. Tegelijkertijd ziet de werkgever zich geconfronteerd met strenge privacyregels en gelden er strikte grenzen voor de informatie die al dan niet mag worden vastgelegd. Eva Traag legt u tijdens het tweede deel van het seminar uit waar u rekening mee moet houden en hoe de Autoriteit Persoonsgegevens hier in de praktijk mee omgaat.

Voor wie?
Het seminar is bedoeld voor iedereen die binnen een organisatie betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens en/of bij de begeleiding en re-integratie van zieke werknemers. Het seminar is ook bedoeld voor juristen en externe adviseurs van organisaties die hiermee te maken hebben.

Ervaren specialisten aan het woord

De presentaties worden verzorgd door ervaren specialisten van Dirkzwager advocaten & notarissen.

Mark Jansen
is sinds 2007 advocaat IT- en privacyrecht bij Dirkzwager. Mark begeleidt onder meer de contractering van grote en kleine IT-projecten, adviseert en procedeert bij mislukte automatiseringen en staat cliënten bij in allerhande kwesties rondom het privacyrecht.

Eva Traag is sinds 2014 advocaat arbeidsrecht bij Dirkzwager. Zij houdt zich bezig met algemeen arbeidsrecht, zowel adviserend als procederend. Eva werkt aan zaken voor (multi)nationale en middelgrote ondernemingen en non-profit organisaties.

Mark en Eva zijn beiden lid van het privacyteam van Dirkzwager. Ze hebben al regelmatig samengewerkt, waaronder bij de handhaving door de Autoriteit Persoonsgegevens bij een werkgever die verweten werd te veel medische gegevens van werknemers op te slaan.

Meer informatie over het privacyteam is te vinden op www.dirkzwager.nl/privacy.

Donderdag 5 oktober 2017
LET OP: gewijzigde locatie
Het Posttheater
Rosendaalsestraat 27, 6824 CA Arnhem
Het Posttheater ligt op loopafstand van ons kantoor aan de Velperweg 1 te Arnhem. U vindt hier een routebeschrijving naar ons kantoor. Houdt er rekening mee dat het aantal parkeerplaatsen beperkt is; u kunt parkeren op het kantoorterrein, bij het Posttheater of bij parkeergarage Velperpoort (u ontvangt van ons een uitrijdkaart). Gezien de grote opkomst voor dit seminar raden wij u sterk aan om te carpoolen of met het openbaar vervoer te reizen.

Programma
14.00 uur Ontvangst
14.15 uur Bespreking van de nieuwe Europese privacyregels (AVG) die vanaf 25 mei 2018 van kracht zijn door advocaat privacyrecht Mark Jansen
15.00 uur Pauze
15.15 uur Bespreking van de specifieke arbeidsrechtelijke regels met betrekking tot de verwerking van gegevens van de (zieke) werknemer door advocaat arbeidsrecht Eva Traag
16.00 uur Borrel met gelegenheid tot het stellen van nadere vragen en uitwisseling van ervaringen met andere deelnemers aan het seminar

Inschrijven en meer informatie

Inschrijven U kunt zich inschrijven door een e-mail te zenden naar marketing@dirkzwager.nl o.v.v. seminar 5 oktober. Schrijf u tijdig in; het aantal plaatsen is beperkt. De animo bij onze seminars en cursussen over privacyrecht is steeds erg groot.

Meer informatie
Mocht u vooraf meer willen weten over de cursus, neem dan contact op met Annemarie Wiersma via marketing@dirkzwager.nl.

Kosten Deelname aan dit seminar is kosteloos.

 • LinkedIn
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Plus
 • del.icio.us
 • email
 • PDF
 • Print
Naar boven scrollen