Home > Pensioen > Pensioeningang eerste dag van de maand: actuariële herrekening weer vereist?
Pensioeningang eerste dag van de maand: actuariële herrekening weer vereist?

Pensioeningang eerste dag van de maand: actuariële herrekening weer vereist?

In een eerdere bijdrage op dit kennisportal heb ik toegelicht dat werkgevers met een fiscale pensioenleeftijd van de eerste dag van de maand waarin de werknemer 67 jaar wordt in plaats van de dag van de 67e verjaardag, geconfronteerd kunnen worden met een aanpassing van de pensioenpremiepercentages. De pensioenpremiepercentages moeten dan strikt genomen actuarieel herrekend worden. Om de werkgevers en pensioenuitvoerders op dit punt niet direct voor een probleem te stellen (er wordt in de praktijk namelijk heel vaak aansluiting verzocht bij de eerste dag van de maand) heeft staatssecretaris Wiebes begin januari 2015 voor een periode van twee jaar respijt aangekondigd. Tot 2017 mocht dus een actuariële herrekening achterwege blijven.

Maar hoe zit dit per 1 januari 2017? Het wetsvoorstel “Uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen” voorziet ook in dit onderwerp. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, hoeft geen actuariële herrekening plaats te vinden in situaties waarin werkgever en pensioenuitvoerder voor de fiscale pensioengerechtigde leeftijd aansluiting hebben gezocht bij de eerste dag van de maand waarin de werknemer de 67-jarige leeftijd bereikt in plaats van de 67ste verjaardag.

Goed nieuws dus, omdat bij het uitblijven van een dergelijk wetsvoorstel menig werkgever alsnog genoodzaakt was geweest om de pensioenregeling op dit punt spoedig aan te passen.

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • del.icio.us
  • email
  • PDF
  • Print
Naar boven scrollen