Home > Workshop > Interactieve bijeenkomst Zorg & Recht: “de Wet Werk en Zekerheid, wat is de impact?” en “de Wet Normering Topinkomens in beweging”
Interactieve bijeenkomst Zorg & Recht: “de Wet Werk en Zekerheid, wat is de impact?” en “de Wet Normering Topinkomens in beweging”

Interactieve bijeenkomst Zorg & Recht: “de Wet Werk en Zekerheid, wat is de impact?” en “de Wet Normering Topinkomens in beweging”

In het kader van de Dirkzwager Academy lezingenreeks Zorg & Recht behandelen wij actuele onderwerpen die de zorg raken.

Graag nodigen wij u uit voor een interactieve bijeenkomst die plaatsvindt op 5 februari 2015 over de onderwerpen “de Wet Werk en Zekerheid, wat is de impact?” en “de Wet Normering Topinkomens in beweging” die Buby den Heeten en Henk Hoving (beiden advocaat arbeidsrecht) zullen verzorgen.

WWZ
De grootste verandering in het arbeidsrecht in 70 jaar, de invoering van de Wet Werk en Zekerheid, krijgt vanaf 1 januari 2015 stapsgewijs zijn beslag. Voor de bestuurder, toezichthouder en jurist van elke organisatie met veel personeel is het van groot belang om op de hoogte te zijn van de belangrijkste wijzigingen en de grote impact die deze nieuwe wet, óók op zorginstellingen, zal hebben.

Wij zullen de belangrijkste gevolgen en de praktische toepassing van deze nieuwe wet toelichten. Met name zal worden stilgestaan bij de grote gevolgen voor de flexibele schil van zorginstellingen en de noodzaak tot mogelijk drastische koerswijzigingen op het gebied van personeelsbeleid en dossiervorming.

WNT
Op 16 oktober 2014 heeft de Tweede Kamer twee wetsvoorstellen in het kader van de WNT aangenomen.

WNT 2
De belangrijkste – en ook meest omstreden – van deze twee wetten, de WNT 2, beoogt het bezoldigingsmaximum voor topfunctionarissen naar 100% van het ministerssalaris te laten zakken. De bezwaren van onder andere D66 en het CDA, dat de oorspronkelijke wet (WNT 1) nog maar twee jaar van kracht is en eerst geëvalueerd zou moeten worden, zijn verworpen.

Reparatiewet WNT
De wijzigingen op de WNT buitelden de laatste tijd over elkaar heen. De zogenaamde Aanpassingswet is op 9 juni 2014 al aangenomen en met terugwerkende kracht per 1 januari 2013 in werking getreden. In dit haastige wetgevingsproces zijn redactionele onvolkomenheden geslopen, waartoe de Reparatiewet BZK 2014 (Reparatiewet WNT) dient. Ook deze Reparatiewet is op 16 oktober 2014 door de Tweede Kamer aangenomen.

Na de pauze wordt U bijgepraat over al deze ontwikkelingen. Voor elke bestuurder, toezichthouder en jurist die betrokken is bij de zorg verplichte kost.

Het interactieve karakter van de bijeenkomst houdt in dat ook specifieke casus aan de sprekers voorgelegd kunnen worden. Verder is er natuurlijk volop ruimte voor het stellen van vragen en voor discussie.

De lezing is primair bedoeld voor bestuurders, toezichthouders en juristen van zorginstellingen.

Plaats en tijdstip
De bijeenkomst vindt plaats op het kantoor van Dirkzwager advocaten & notarissen, Velperweg 1 te Arnhem. Vanaf 14.00 uur bent u van harte welkom. De bijeenkomst start om 14.15 uur en zal tot ongeveer 17.00 uur duren. Na afloop is er tijdens een borrel gelegenheid om uw persoonlijke vragen te stellen aan de sprekers of aan de andere advocaten van Dirkzwager.

Geen kosten
Deelname aan deze door ons verzorgde lezingen is kosteloos. De lezing maakt deel uit van het programma van de Dirkzwager Academy.

Aanmelden
U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden door een e-mail te sturen aan Brigitte van Sierenberg de Boer (marketing@dirkzwager.nl). Na aanmelding ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging en een routebeschrijving.

Wij hopen u 5 februari a.s. op ons kantoor in Arnhem te mogen begroeten.

 

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • del.icio.us
  • email
  • PDF
  • Print
Naar boven scrollen