Home > Algemeen > Petitie van ondernemers tegen WWZ
Petitie van ondernemers tegen WWZ

Petitie van ondernemers tegen WWZ

Terwijl het wetsvoorstel voor de Wet Werk en Zekerheid met voorrang wordt behandeld in de Eerste Kamer, en de eerste wijzigingen al per 1 juli 2014 in werking zouden moeten treden, is ONL voor Ondernemers op internet een petitie gestart tegen de Wet Werk en Zekerheid. Ondernemers roepen de Eerste Kamer op de Wet Werk en Zekerheid te verwerpen.

Gezien de vele reacties lijkt er erg weinig draagvlak voor en vertrouwen in het wetsvoorstel voor de Wet Werk en Zekerheid onder ondernemers. De Wet Werk en Zekerheid wordt door ondernemers niet ervaren als een versoepeling. Een kritiekpunt hierbij is dat onvoldoende rekening wordt gehouden met de omvang van werkgevers, zoals met kleine ondernemers of starters.

ONL voor Ondernemers heeft met name kritiek op de volgende punten in het wetsvoorstel:

 • Transitievergoeding en UWV-route: nu maken kleine ondernemers vaak gebruik van de UWV ontslagroute, omdat via deze route geen ontslagvergoeding betaald hoeft te worden. Onder de nieuwe Wet Werk en Zekerheid zullen werknemers in beginsel altijd recht hebben op een transitievergoeding, ongeacht de ontslagroute (via het UWV  WERKbedrijf danwel de kantonrechter). Economisch zou het volgens ONL voor Ondernemers beter zijn de UWV-route zonder ontslagvergoeding te behouden. Daarbij begrijpt zij niet waarom eveneens een transitievergoeding toegekend dient te worden aan werknemers die 104 weken arbeidsongeschikt zijn geweest, gedurende die periode het loon doorbetaald hebben gekregen en aansluitend recht hebben op een arbeidsongeschiktheidsuitkering, nu er in dat geval geen sprake is van transitie naar ander werk.
 • Proceskosten: onder de nieuwe Wet Werk en Zekerheid kunnen werknemers eindeloos procederen tegen een beslissing van het UWV WERKbedrijf of tegen een uitspraak van de kantonrechter, zelfs tot in hoger beroep of cassatie. Dit wordt gezien als een enorme verslechtering voor het MKB. Ook is er kritiek op de wettelijke bedenktermijn voor werknemers bij het sluiten van een beëindigingsovereenkomst. Dit zou leiden tot grote onzekerheid voor ondernemers.
 • Ketenregeling: In het wetsvoorstel wordt de ketenregeling aangescherpt door de duur van de ketenregeling te bekorten naar twee jaar en de tussenpozen tussen twee tijdelijke contracten te verlengen naar zes maanden. ONL voor Ondernemers wijst erop dat voor veel kleine ondernemers het aangaan van een vast contract vaak een te groot risico met zich zal brengen. Het gevolg hiervan zal volgens ONL voor Ondernemers zijn dat werknemers die normaliter opnieuw een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aangeboden zouden hebben gekregen, onder de nieuwe Wet Werk en Zekerheid op straat zullen komen te staan. ONL voor Ondernemers meent dat het beperken van de ketenregeling, zonder versoepeling van het ontslagrecht, in ieder geval niet zal leiden tot meer vaste dienstverbanden.

Vandaag wordt over dit onderwerp volop getwitterd en er zijn inmiddels al bijna 200 mensen die hebben gereageerd op “Teken de petitie: Weg met Wet Werk en Zekerheid #wegmetWWZ”.

ONL voor Ondernemers is niet de enige organisatie die kritisch is op de Wet Werk en Zekerheid. Ook de VAAN (Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland) stelt kritische vragen.

 • LinkedIn
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Plus
 • del.icio.us
 • email
 • PDF
 • Print
Naar boven scrollen