Home > Ambtenarenrecht > Onderhandelingen nieuwe cao Gemeenten opnieuw vastgelopen
Onderhandelingen nieuwe cao Gemeenten opnieuw vastgelopen

Onderhandelingen nieuwe cao Gemeenten opnieuw vastgelopen

De onderhandelingen voor een nieuwe cao Gemeenten (nader uit te werken in de CAR-UWO) zijn begin februari opnieuw vastgelopen. De struikelblokken vormen nu de door de vakbonden geëiste loonsverhoging / -indexatie en de werkgarantie. De vakbonden willen dat de begeleiding van gemeenteambtenaren die hun functie kwijtraken (vanwege reorganisatie), voor onbepaalde tijd geschied. Het College voor Arbeidszaken (CvA) vindt een dergelijke werkgarantie onverantwoord en acht het bovendien ook niet wenselijk dat een zodanige afspraak al van ‘bovenaf’ bindend wordt opgelegd aan de gemeenten. Voor zover immers een gemeente het wenselijk zou vinden om andere – ruimere – afspraken te maken, hebben zij hiertoe lokaal de mogelijkheid.

In zoverre verwondert de huidige opstelling van de vakbonden dan ook wel. Immers, eerder hebben de vakbonden wel ingestemd met versoberingen (vergelijk de vanaf 1 juli 2008 geldende bovenwettelijke regeling in hoofdstuk 10d van de CAR-UWO). In de praktijk blijkt bovendien dat in gesprekken die men lokaal heeft in het Georganiseerd Overleg (waaraan de vakbonden ook deelnemen) over aanpassing van of een op te stellen Sociaal Statuut en/of Sociaal Plan wordt geprobeerd tot maatwerk te komen, eventueel met ruimere afspraken voor wat betreft bijvoorbeeld de re-integratieduur.

De vakbonden hebben acties aangekondigd.

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • del.icio.us
  • email
  • PDF
  • Print
Naar boven scrollen