Home > Ambtenarenrecht > Aanpassing CAR-UWO aan de AOW-gerechtigde leeftijd
Aanpassing CAR-UWO aan de AOW-gerechtigde leeftijd

Aanpassing CAR-UWO aan de AOW-gerechtigde leeftijd

De rechtspositieregeling voor gemeenteambtenaren (de CAR-UWO) wordt per 1 april 2012 dusdanig aangepast dat ontslag verleend kan worden wegens het bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd. Thans is dit nog een ontslag wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd (artikel 8:2 CAR). Het ontslag wordt verleend met ingang van de maand waarin de ambtenaar de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

Volgens het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA) zou het handhaven van deze pensioengerechtigde datum tot gevolg hebben dat deze bepaling in strijd is met de wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid. Deze wet verbiedt immers om onderscheid naar leeftijd te maken, tenzij dit onderscheid objectief te rechtvaardigen is. Volgens LOGA zou een onderscheid anders dan die naar de AOW-gerechtigde leeftijd in een cao de toets niet kunnen doorstaan.

Vanaf 1 april 2012 wijzigt de ingangsdatum voor AOW van de eerste dag van de maand waarin iemand 65 jaar wordt, naar de dag waarop hij 65 jaar wordt. Deze wijziging heeft geen gevolg voor de pensioeningangsdatum van het ABP. Deze blijft (voorlopig) nog 65.

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • del.icio.us
  • email
  • PDF
  • Print
Naar boven scrollen