Home > Wijziging arbeidsvoorwaarden > Wet aanpassing arbeidsduur, keert het tij voor de werkgever?
Wet aanpassing arbeidsduur, keert het tij voor de werkgever?

Wet aanpassing arbeidsduur, keert het tij voor de werkgever?

Het komt niet veel voor dat een werknemer bij de rechter aanpassing van de arbeidsduur probeert af te dwingen. Meestal regelen werknemer en werkgever dit onderling. Als werknemers zich wél tot de rechter wenden, leidt dit vaak tot een honorering van het verzoek. Recent heeft de kantonrechter in Nijmegen zo’n verzoek echter afgewezen. Is hiermee het tij gekeerd?

Verzoek inwilligen, tenzij…
De Wet Aanpassing Arbeidsduur (WAA) is op 1 december 2001 in werking getreden.
Als hoofdregel geldt dat de werkgever het verzoek tot aanpassing van de arbeidsduur inwilligt, tenzij zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zich daar tegen verzetten. Bijvoorbeeld als verkorting van de arbeidsduur leidt tot ernstige problemen op het gebied van veiligheid of inroosteren. Of als verlénging van de arbeidsduur ernstige problemen van financiële of organisatorische aard oplevert, of als er onvoldoende werk is.

Kantonrechter Nijmegen wijst verzoek af
Ondanks de diverse ‘escapes’ wijst de rechter veel verweren van werkgevers tegen verzoeken tot aanpassing van de arbeidsduur af. Dat gebeurde echter niet bij een verzoek van een reumaverpleegkundige om vermindering van de arbeidsduur. De kantonrechter in Nijmegen kende haar verzoek niet toe , nadat namens de werkgever was aangevoerd dat honorering in strijd zou zijn met de bedrijfsdoelstellingen. Eén van die doelstellingen was namelijk dat patiënten steeds zo veel mogelijk door dezelfde hulpverlener worden geholpen.

Conclusie: ontwikkel beleid
Het is nog te voorbarig om te concluderen dat met deze recente uitspraak toepassing van de Wet Aanpassing Arbeidsduur meer dan voorheen in het voordeel van de werkgever zal uitvallen. Wel blijkt eruit dat de belangen van de werknemer niet altijd voorrang hebben. Wil de werkgever gemotiveerd kunnen aantonen dat andere belangen zwaarder moeten wegen dan die van de werknemer, is het verstandig om beleid te ontwikkelen over de mogelijk- en onmogelijkheden om (in bepaalde functies) meer of minder te gaan werken. Uiteraard zijn wij graag bereid u daarbij te adviseren.

 De volledige uitspraak kunt u lezen op de website www.dirkzwager.nl onder het kopje “actueel”.

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • del.icio.us
  • email
  • PDF
  • Print
Naar boven scrollen